Departamentul pentru Armamente
 Nr crt Funcția/postul, structura,categ. de personal, nivelul funcției/postului, nivelul studiilor Nr. funcții/ posturi  Dată anunț Valabilitate anunț  Termen depunere dosare  Dată proba scrisă  Detalii
1 Referent 1A, în Biroul administrativ și Evidență operativă, personal civil contractual, de execuție, cu studii medii 2017-07-12
ora: 10.00
2017-09-01
ora: 09.00
2017-07-26
ora: 15.30
2017-08-03
ora: 10.00
Anunț
2 Expert gradul 1, în Secția supravegherea calității comunicații, informatică și apărare CBRN București, personal civil contractual, de execuție, cu studii superioare 2017-07-12
ora: 10.00
2017-09-01
ora: 09.00
2017-07-26
ora: 16.00
2017-08-03
ora: 10.00
Anunț
3 Expert debutant, în Biroul achiziții prin NCIA la Serviciul management achiziții prin agenții NATO și acorduri Gurvern la Guvern, personal civil contractual, de execuție cu studii superioare 2017-07-26
ora: 09.00
2017-09-20
ora: 09.00
2017-08-09
ora: 16.00
2017-08-21
ora: 10.00
Anunț
4 Expert debutant, în cadrul Structurilor subordonate nemijlocit, personal civil contractual, de execuție, cu studii superioare 2017-07-26
ora: 09.00
2017-09-20
ora: 09.00
2017-08-09
ora: 16.00
2017-08-21
ora: 10.00
Anunț
Go to top