Departamentul pentru Armamente Centenarul Primului Război Mondial

Comunicate


Comunicat 40 din 2017-11-28

Gala finală a concursului PatriotFest

Gala finală a primului concurs de inovare pentru securitate națională PatriotFest va avea loc miercuri, 29 noiembrie, de la ora 17.00, la Sala de Marmură a Palatului Cercului Militar Naţional din Bucureşti.

Jurnaliştii care doresc să fie prezenți la activitate vor fi aşteptaţi, între orele 16.30 și 16.45, la intrarea din strada Constantin Mille a Palatului Cercului Militar Naţional. Persoană de contact: locotenent-colonelul Cezar Stroe, tel. 0741 285 301.

* * *

Concursul de inovare pentru securitate națională PatriotFest a fost lansat în anul 2016, pe 11 octombrie.

Competiția s-a adresat persoanelor care au realizat prototipuri în domeniile securitatea informației, inteligență artificială și interfața om-mașină.

Informații despre concurs pot fi găsite pe www.patriotfest.ro.

Comunicat 39 din 2017-11-27

 • JW_PLG_SIG_CLICK_TO_ENLARGE DPUpnmNW4AACndz.jpg

  Participarea secretarului de stat pentru armamente, Florin-Lazăr Vlădică, la Conferința anuală a Agenției Europene de Apărare, Sursa: https://twitter.com/search?f=tweets&q=%23EDACONF2017&src=typd

Vizualizaţi galeria online integrată la adresa :
http://dpa.ro/ce-facem/relatii-publice/comunicate?start=18#sigFreeIdbb77b5bc01

În perioada 22-24 noiembrie a.c., secretarul de stat pentru armamente, Florin-Lazăr Vlădică, a participat la Conferința anuală a Agenției Europene de Apărare (European Defence Agency/EDA), care s-a desfăşurat la Bruxelles, Belgia.
Agenda conferinței a cuprins teme de interes referitoare la produsele şi echipamentele militare de înaltă tehnologie şi performanţă din domeniul cyber- defence, al apărării aeriene, precum şi din alte domenii.
Totodată, vizita delegaţiei Ministerului Apărării Naţionale, condusă de secretarul de stat pentru armamente, a conferit prilejul unor discuţii bilaterale cu omologi din alte state prezenţi la eveniment, dar a reprezentat şi o activitate de sprijin a industriei de apărare din România, facilitând sporirea contactelor pentru a identifica şi propune oferte comune de cooperare.

Comunicat 38 din 2017-11-16

 • JW_PLG_SIG_CLICK_TO_ENLARGE 2017 11 08 E.M (10).JPG

  Aspect de la eveniment

Vizualizaţi galeria online integrată la adresa :
http://dpa.ro/ce-facem/relatii-publice/comunicate?start=18#sigFreeId88ce0c8abc

ZIUA DEPARTAMENTULUI PENTRU ARMAMENTE
            8 noiembrie 2017

Miercuri, 8 noiembrie, s-a desfășurat, la Sala de Marmură a Palatului Cercului Militar Naţional din Bucureşti, ceremonia prilejuită de sărbătorirea a 100 de ani de înzestrare a Armatei României.
Cu acest prilej a fost citit Ordinul ministrului apărării naționale și au susținut alocuțiuni secretarul de stat pentru armamente, Florin-Lazăr Vlădică, generalul de divizie (rtr) Nicolae Spiroiu, fost șef al Departamentului pentru armamente, respectiv reprezentantul Statului Major al Apărării, generalul de flotilă aeriană Vasile Toader.
Secretarul de stat a subliniat că ”împreună avem o responsabilitate uriașă, de calitatea muncii noastre depinzând calitatea echipamentelor militare pe care le oferim beneficiarilor noștri”. De asemenea, Florin-Lazăr Vlădică a făcut cunoscut că starea actuală a înzestrării Armatei României impune adoptarea unor măsuri urgente, coerente, aplicabile, care să asigure adaptarea sistemului de achiziții de tehnică militară la noile condiții ale mediului de securitate și să permită îndeplinirea integrală a misiunilor și obligațiilor ce-i revin Armatei României, în plan național și internațional.
Tot cu acest prilej s-a desfășurat și ceremonialul de avansare la gradul următor a unor cadre militare din Departamentul pentru armamente și structurile aflate în subordine și coordonare, iar participanții la eveniment au putut vizita și o
miniexpoziţie cu realizările cercetătorilor științifici ai Agenției de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare.
xxx
Dacă ne referim la necesităţile mereu crescânde de asigurare a interoperabilităţii şi compatibilităţii cu aliaţii şi partenerii noştri, atât în ţară, cât şi în teatrele de operaţii, precum şi la menţinerea ritmului cu progresul rapid al tehnologiei pe plan internaţional, ne dăm seama de rolul important al Departamentului pentru armamente în Armata României.
Într-o formă sau alta, încă din anul 1917, Departamentul se adaptează permanent la necesităţile de înzestrare generate de procesul de reorganizare şi restructurare al Armatei.
La ceas aniversar, Departamentul pentru armamente se prezintă ca o structură modernă şi flexibilă capabilă să-şi îndeplinească misiunea la cele mai înalte standarde impuse de calitatea ţării noastre de membru al NATO.
Înzestrarea cu armament implică multă trudă şi are nevoie de oameni extrem de bine pregătiţi şi specializaţi în domenii complexe de evaluare, marketing, management, activităţi legate de proiectare, cercetare, dezvoltare, testare, producţie, standardizare, asigurarea calităţii, finanţare, sprijin logistic iniţial şi multe alte activităţi necesare pentru îndeplinirea obiectivelor Ministerului Apărării Naţionale
O preocupare majoră şi constantă a Departamentului pentru armamente este crearea, menţinerea şi consolidarea relaţiilor bilaterale în domenii tehnico-militare cu ţări membre ale NATO, precum şi cu alte state, contribuind astfel la îmbunătăţirea cooperării internaţionale în domeniul armamentelor.
Departamentul pentru armamente asigură interfaţa dintre Ministerul Apărării Naționale şi operatorii economici din industria naţională de apărare pe care îi sprijină în cooperarea cu agenţiile NATO şi UE specializate, şi le promovează produsele prin participarea/organizarea de expoziţii, conferinţe şi seminare.

Comunicat 37 din 2017-11-16

Conferinţa plenară de toamnă a Directorilor Naţionali pentru Armamente

 

În perioada 24-27 octombrie, a.c., secretarul de stat pentru armamente, Florin-Lazăr Vlădică, a participat la Conferinţa plenară de toamnă a Directorilor Naţionali pentru Armamente (CNAD) desfășurată la Bruxelles, Belgia.

Lucrările conferinţei, care au reunit directorii naţionali pentru armamente din statele Alianţei Nord-Atlantice şi din ţările partenere, s-au concentrat pe dezvoltarea capabilităţilor-cheie pentru a răspunde la ameninţările de securitate ale secolului XXI.

O atenție deosebită s-a acordat analizării principalelor realizări din anul 2017 și stadiului activităţii principalelor grupuri de armamente din compunerea CNAD, al iniţiativelor comune şi al proiectelor de cooperare multinaţională Smart Defence (Apărare Inteligentă).
De asemenea s-au purtat discuții pentru stabilirea planului de activități pentru anul 2018. În acest sens, au fost punctate tematici specifice legate de industrie, standardizare și inovare.
Agenda CNAD a cuprins, de asemenea, analizarea dezvoltării proiectelor majore ale Alianţei: Alliance Ground Surveillance (Supravegherea Terestră a Alianţei), Joint Intelligence Surveillance and Reconnaissance (Capabilitatea Întrunită de Cercetare, Supraveghere şi Recunoaştere), Ballistic Missile Defence (Apărare Aeriană Balistică) şi Alliance Future Surveillance Capability (Capabilitatea Viitoare de Supraveghere a Alianţei). O importanță deosebită a fost acordată subiectului „facilitarea informaţiei” și au fost discutate obiectivele relevante pentru CNAD rezultate din liniile politice directoare trasate cu ocazia Summit-ului de la Varşovia, precum şi măsurile necesare în vederea realizării acestora.

În marja conferinței, secretarul de stat a avut o serie de trei dialoguri bilateralaterale cu omologii săi din SUA, Austria și Polonia.

Comunicat 36 din 2017-10-18

Miercuri, 18.10.2017 începând cu ora 10.00 , la sediul Centrului de Cercetare
Ştiinţifică pentru Forţele Navale din Constanţa se va desfăşura workshop-ul cu
tema “Realizări şi perspective ale cercetării în Centrul de Cercetare Ştiinţifică
pentru Forţele Navale”.

Evenimentul va cuprinde prezentarea unor lucrări ştiinţifice, informări şi schimburi
de idei între specialiştii militari şi civili, precum şi o expoziţie cu realizările
cercetătorilor din instituţie.

Temele ce vor fi susţinute în cadrul activităţii aparţin colectivelor de cercetare
din cadrul Centrului de Cercetare Ştiinţifică pentru Forţele Navale, structurilor
colaboratoare din mediul universitar şi de cercetare-dezvoltare-inovare,
partenerilor din industria de apărare şi a celor din cadrul proiectelor desfăşurate
sub egida PNCDI - PNII.

Jurnaliştii care doresc să participle la activitate vor fi aşteptaţi începând cu ora
0930 la sediul Centrului de Cercetare Ştiinţifică pentru Forţele Navale situat în
strada Ştefăniţă Vodă nr. 4 din Constanţa .
Persoană de contact: cpt.cdor.ing. Valerică ROŞCA, telefon: 0726 172 124.

SCURT ISTORIC

Ø La data de 18 octombrie 1966, prin Ordinul Ministrului Forţelor Armate
nr. CL 00/1080, ia fiinţă Centrul de Cercetări Ştiinţifice al Marinei Militare, în
subordinea Comandamentului Marinei Militare.
S-a stabilit ca Centrul de Cercetări să funcţioneze într-unul din pavilioanele
cazărmii Direcţiei Hidrografice Maritime din Constanţa, strada Ştefăniţă Vodă,
nr.4.
Prin Ordinul comandantului Marinei Militare nr. P.A. 001392 din 5 noiembrie 1966,
căpitanul de rangul I ing. Ion MIULESCU a fost numit şef al centrului şi a fost
însărcinat cu operaţiunile de înfiinţare ale acestei instituţii.

Ø Prin Ordinul ministrului Apărării Naţionale nr. M1 din 7 ianuarie 1998,
centrul a fost integrat în structura Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi
Tehnologii Militare, subordonată Departamentului pentru Armamente, sub denumirea de
Centrul de Cercetare Ştiinţifică pentru Tehnică de Marină.

Ø În data de 20 noiembrie 2001, prin Comunicarea Statului Major General
nr. G3/4067 din 1 noiembrie 2001, instituţia primeşte denumirea actuală:
Centrul de Cercetare Ştiinţifică pentru Forţele Navale şi îşi păstrează
subordonarea, concomitent cu o diminuare drastică a numărului de angajaţi, fapt care
influenţează dezvoltarea viitoare a centrului.

Comunicat 35 din 2017-10-06

Luni, 9 octombrie, în Aula Domșa a Universității Tehnice din Cluj-Napoca va avea loc, începând cu ora 11.00, o prezentare a primului concurs de inovare pentru securitatea națională, PatriotFest.
Activitatea face parte dintr-un proiect amplu de promovare a competiției, organizată de către Ministerul Apărării Naționale, prin Departamentul pentru armamente, împreună cu Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Servciul de Telecomunicații Speciale și Serviciul de Protecție și Pază, în principalele centre universitare din țară.
PatriotFest își propune să încurajeze realizarea de proiecte de inovare privată și academică prin valorificarea rezultatelor în România și creșterea gradului de transfer a inovării din domeniile privat și academic către securitatea națională. De asemenea, concursul încurajează talentul inovator prin oferirea de oportunități în România și își propune să crească gradul de adaptare a inovării private și academice la cerințele securității naționale.

Jurnaliştii care doresc să participe la activitate vor fi aşteptaţi luni, 9 octombrie, de la ora 10.30, la sediul Universității Tehnice (strada Constantin Baicoviciu, nr. 14).

Persoane de contact pentru informații suplimentare: lt.col. Cezar Stroe, tel. 0741 285 301, și Mirela Boțan, tel. 0722 163 346.

xxx
PatriotFest s-a lansat pe 11 octombrie 2016, iar Gala de Premiere va avea loc în 28 noiembrie 2017. Este eligibilă orice persoană fizică română, indiferent de domiciliu (în țară sau în străinătate), care dorește să prezinte un prototip funcțional. Perioada de înscriere a proiectelor a început la 1 decembrie 2016 și se termină în data de 15 octombrie 2017. În intervalul 25-27 octombrie 2017 va avea loc demonstrarea funcționalității prototipurilor și evaluarea acestora. Juriul va selecta cele mai atractive propuneri, iar finaliștii vor fi invitați la Gala de Premiere, care va avea loc pe data de 29 noiembrie 2017.
Informații despre concurs și despre condițiile de participare, precum și informații legate de structura concursului, găsiți pe www.patriotfest.ro.
Competiția, se adresează inovatorilor români, din țară și din străinătate, care sunt invitați să-și prezinte inovațiile sub formă de prototipuri funcționale în următoarele 3 domenii: Securitatea informației, Inteligență artificială și Interfața om-mașină.

Comunicat 34 din 2017-09-27

Prezentarea autospecialei pentru transportarea substanțelor periculoase

Joi, 28 septembrie, de la ora 10.00, la Centrul de Cercetare Științifică pentru Apărare CBRN și Ecologie va fi prezentată Autospeciala pentru transportarea substanțelor periculoase.

Vehiculul, realizat pe platforma Dacia DUSTER Pick-up 4x4 cu motorizare 1.5 dCi, este destinat transportului de explozivi, pulberi, substanțe chimice periculoase etc.

Jurnaliștii care doresc să ia parte la activitate vor fi așteptați joi, 28 septembrie, între orele 9.25 și 9.55, la sediul Centrului de Cercetare Științifică pentru Apărare CBRN și Ecologie (Șos. Olteniței nr.224, sector 4).

Solicitările de acreditare la eveniment lor fi transmise până miercuri, 27 septembrie, ora 17.00, la adresa de e-mail relatii.publice@dpa.ro. Persoană de contact pentru detalii suplimentare, locotenent-colonelul Cezar Stroe, tel. 0741285301.

Comunicat 33 din 2017-09-22

Testarea vestei de protecție anti-glonț pentru femei și a noii căști de protecție, la Frumușani

Centrul de Cercetare Ştiinţifică pentru Apărare CBRN şi Ecologie, din cadrul Departamentului pentru Armamente, organizează luni, 25 septembrie, de la ora 10.00, în Poligonul AlphaTir din localitatea Frumuşani, județul Călăraşi, testarea vestei de protecție balistică pentru personalul feminin al Armatei, plăcilor de protecție balistică și noilor căști de protecție.

Activitatea va avea loc în cadrul unui workshop de prezentare a rezultatelor în acest domeniu obţinute de specialiști militari și civili.

Jurnaliștii care doresc să asiste la eveniment vor fi așteptați luni, 25 septembrie, între orele 9.00 și 9.20, la sediul Centrului de Cercetare Ştiinţifică pentru Apărare CBRN şi Ecologie (Șos. Olteniței nr.224, sector 4) sau, până la ora 9.50, la Poligonul AlphaTir din localitatea Frumuşani, județul Călăraşi.

Solicitările de acreditare pentru reprezentanții mass-media interesați vor fi transmise până duminică, 24 septembrie, ora 17.00, pe adresa de e-mail relatii.publice@dpa.ro. Persoană de contact pentru detalii suplimentare locotenet-colonelul Cezar Stroe, tel. 0720 448105, 0741285301.

Comunicat 32 din 2017-09-12

 • JW_PLG_SIG_CLICK_TO_ENLARGE 1.JPG

  Aspect de la eveniment

Vizualizaţi galeria online integrată la adresa :
http://dpa.ro/ce-facem/relatii-publice/comunicate?start=18#sigFreeId78939ab2ad

Luni, 11 septembrie, locţiitorul şefului Departamentului pentru armamente, generalul de brigadă dr. ing. Ionel Loţan, a primit, la sediul instituţiei militare, delegaţia Ministerului Apărării Naţionale din Republica Populară Chineză, condusă de directorul adjunct al Comisiei pentru ştiinţă şi tehnologie din Comisia militară centrală, generalul-locotenent Xin Yi.

La activitatea a participat o delegaţie de specialişti din cadrul Departamentului pentru armamente, alături de reprezentanţi ai Academiei Tehnice Militare şi Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare.

Agenda întâlnirii a cuprins o prezentare a competenţelor, responsabilităţilor şi organizării Departamentului pentru armamente şi discuţii pe subiecte de interes precum cercetarea ştiinţifică şi învăţământul tehnic militar.

La finalul discuţiilor, generalul de brigadă dr. ing. Ionel Loţan a declarat că în virtutea bunelor relaţii dintre cele două ministere, este deschis pentru cooperarea în domeniile de competenţă ale Departamentului pentru armamente - învăţământ militar ingineresc şi cercetare ştiinţifică.

Pagina 3 din 37

Evenimente

 • Ministrul apărării naționale, Mihai Fifor, la ceremonia de deschidere a anului universitar de la Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”
  Ministrul apărării naționale, Mihai Fifor, la cere...
 • FESTIVITATEA DE ÎNAINTARE ÎN PRIMUL GRAD DE OFIȚER ȘI DE ABSOLVIRE A PROMOȚIEI 2018 ”CENTENARUL MARII UNIRI” DIN CADRUL ACADEMIEI TEHNICE MILITARE ”FERDINAND I”
  Aspecte de la festivitatea de înaintare în primul ...
 • Expoziţia internaţională dedicată industriei aeronautice, apărării, securităţii naţionale şi securităţii private – Black Sea Defense and Aerospace - BSDA 2018
  În cea de-a treia zi a BDSA 2018, ministrul apărăr...
Go to top