Departamentul pentru Armamente Centenarul Primului Război Mondial

Comunicate


Comunicat 5 din 2007-10-10

 • JW_PLG_SIG_CLICK_TO_ENLARGE 20071010_1.JPG

  Aspect de la eveniment

Vizualizaţi galeria online integrată la adresa :
http://dpa.ro/ce-facem/relatii-publice/comunicate?start=270#sigFreeIdc6d274ff5e

În data de 10 octombrie 2007, s-a desfăşurat în cadrul complexului expoziţional ROMEXPO conferinţa de presă organizată cu ocazia expoziţiei de tehnică şi tehnologie pentru apărare "EXPOMIL 2007" şi seminarului internaţional "ICOMIL 2007" ce va avea loc în perioada 18-21 octombrie 2007. Conferinţa de presă EXPOMIL 2007, a fost prezidată de : Cătălin TRIFU, director Organizare Târguri şi Expoziţii ROMEXPO, general maior doctor inginer Ion-Eftimie SANDU, locţiitorul şefului Departamentului pentru Armamente din cadrul Ministerului Apărării, colonel doctor inginer Marcel CONDUROVICI, locţiitorul directorului Direcţiei Tehnice şi Programe de Înzestrare din cadrul Ministerului Apărării, Liliana STUPARU, consilier relaţii internaţionale în Direcţia Generală Probleme Speciale şi Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, Viorel MANOLE, vicepreşedinte PATROMIL, Neculai IANCU, director maketing CN ROMARM SA.
Pe parcursul conferinţei, locţiitorul şefului Departamentului pentru Armamente domnul gl.mr.dr.ing. Ion-Eftimie SANDU a evidenţiat implicarea Ministerului Apărării în mediatizarea expoziţiei, organizarea seminarului internaţional "ICOMIL 2007" şi participarea structurilor Ministerului Apărării cu standuri proprii în cadrul expoziţiei de tehnică şi tehnologie pentru apărare "EXPOMIL 2007".

Comunicat 4 din 2007-10-09

 • JW_PLG_SIG_CLICK_TO_ENLARGE 20071009_1.JPG

  Aspect de la eveniment

Vizualizaţi galeria online integrată la adresa :
http://dpa.ro/ce-facem/relatii-publice/comunicate?start=270#sigFreeId4f6b917bd3

În perioada 08-10 octombrie 2007, se desfăşoară vizita în România a unei delegaţii conduse de preşedintele Consiliului Director al Agenţiei Europene de Apărare (EDA) şi director naţional pentru armamente al Finlandei, domnul Eero LAVONEN. Delegaţia va fi primită de şeful Departamentului pentru Armamente domnul gl.mr.dr.ing. Ion-Eftimie SANDU şi va avea convorbiri cu specialişti din cadrul Departamentului pentru Armamente şi cu reprezentanţi ai industriei române de apărare. Pe parcursul reuniunii se vor aborda probleme de interes reciproc, legate cooperarea tehnico-militară în domeniul industriei de apărare, în cadrul Uniunii Europene.

Comunicat 3 din 2007-10-02

 • JW_PLG_SIG_CLICK_TO_ENLARGE 20071001_1.JPG

  Cadeţii de la Saint-Cyr aflaţi în stagiu la Academia Tehnică Militară

Vizualizaţi galeria online integrată la adresa :
http://dpa.ro/ce-facem/relatii-publice/comunicate?start=270#sigFreeId6e9a759d35

În ziua de 1 octombrie 2007, în Aula Magna a Academiei Tehnice Militare a avut loc festivitatea de deschidere a anului universitar 2007/2008. Festivitatea a fost onorată de participarea locţiitorului şefului Departamentului pentru Armamente, domnul gl.mr.dr.ing. Ion-Eftimie SANDU care a dat citire ordinului ministrului apărării nr. M157 din 16 august 2007 privind deschiderea anului de învăţământ militar 2007/2008, preşedintele Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, domnul deputat Costică CANACHEU şi alte personalităţi publice militare şi civile.
Academia Tehnică Militară, instituţie militară de învăţământ superior, funcţionează în cadrul Ministerului Apărării, în structura Departamenteului pentru Armamente. Înfiinţată acum 58 de ani, a avut o evoluţie susţinută de o mare şi renumită galerie de profesori, personalităţi ale vieţii ştiinţifice şi didactice naţionale, dintre care am aminti: Octav Onicescu, Grigore Moisil, Elie Carafoli, Titu Dumitrescu, Gheorghe Buzdugan, Tudor Tănăsescu, Edmond Nicolau, Sergiu Condrea, Nicolae Patraulea, Aurelian Stan, Gheorghe Sabac, Vasile Bianu, George Baranescu, Alexandru Stoenescu, Virgiliu Constantinescu, Mihai Niţă şi mulţi alţii, reprezintă astăzi o instituţie de tradiţie în domeniul ştiinţific şi tehnic şi al educaţiei militare, o şcoală cu un adevărat şi puternic spirit universitar. Cei peste 7000 de absolvenţi şi-au onorat cu competenţă posturile în care au fost numiţi, atât din structurile sistemului de apărare, ordine publică şi siguranţa naţională, din structuri guvernamentale, cât şi din mediul industrial privat, companii străine de renume şi în politică. Unicitatea instituţiei noastre este evidentă şi prin faptul că pregăteşte specialişti în domeniul tehnic pentru întregul sistem de apărare, ordine publică şi securitate naţională, iar din acest an universitar pregăteşte şi studenţi civili în regim cu taxă de studii. Valoarea şcolii este dată de calitatea dovedită a absolvenţilor, se remarcă faptul că mulţi dintre aceştia au promovat pe scară ierarhică până la nivelul cel mai înalt : miniştri, secretari de stat, generali, directori generali, profesori universitari.

Comunicat 2 din 2007-07-31

 • JW_PLG_SIG_CLICK_TO_ENLARGE DSC01443.JPG

  Aspect de la eveniment

Vizualizaţi galeria online integrată la adresa :
http://dpa.ro/ce-facem/relatii-publice/comunicate?start=270#sigFreeIdc1d7ea780e

În prezenţa ministrului apărării, domnul Teodor MELEŞCANU, locţiitorului şefului Departamentului pentru Armamente domnul Gl.mr.dr.ing. Ion-Eftimie SANDU şi a altor personalităţi civile şi militare, vineri, 27 iulie 2007,la Academia Tehnică Militară, instituţie de învăţământ superior politehnic din subordinea Departamentului pentru Armamente, a avut loc festivitatea de absolvire a promoţiei de ofiţeri ingineri ,, INTEGRAREA EUROPEANĂ - 2007 ".
Promoţia de ofiţeri ingineri 2007 numără 110 absolvenţi, pregătiţi în 6 specializări pentru Ministerul Apărării (59), Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (11), Serviciul Român de Informaţii (6), Serviciul de Informaţii Externe (20) şi Ministerul Apărării din Republica Moldova (14).

Comunicat 1 din 2007-03-08

 • JW_PLG_SIG_CLICK_TO_ENLARGE 20070308_1.jpg

  Aspect de la eveniment

Vizualizaţi galeria online integrată la adresa :
http://dpa.ro/ce-facem/relatii-publice/comunicate?start=270#sigFreeIde94309476c

În data de 07.03.2007 a avut loc Analiza stării Departamentului pentru armamente pe anul 2006. La activitate, pe lângă conducerea Ministerului Apărării au mai participat şi reprezentanţi ai structurilor centrale şi ai categoriilor de forţe, cadre militare şi şefi din departament. Secretarul de stat şi şef al Departamentului pentru armamente, domnul inginer Ioan Ion, a prezentat principalii indicatori de performanţă şi modul în care s-a desfăşurat activitatea la nivelul Departamentului pentru armamente. În încheiere ministrul apărării, domnul Sorin Frunzăverde şi-a exprimat punctul de vedere cu privire la modul de executare a atribuţiunilor Departamentului pentru armamente şi a punctat câteva dintre provocările la care armata română va trebui să facă faţă în domeniul înzestrării cu tehnică şi tehnologii militare.

Comunicat 24 din 2006-12-14

În perioada 13-15 decembrie 2006, secretarul de stat şi şef al Departamentului pentru armamente, domnul ing. Ioan Ion, va participa la lucrările sesiunii a III-a a Comitetului Tehnic mixt româno-elen, pe probleme de armamente, care se vor desfăşura la Bucureşti, la sediul C.N. Romtehnica S.A.
Delegaţia militară elenă prezentă la acest eveniment va fi condusă de directorul general adjunct al Direcţiei Generale de Achiziţii pentru Apărare şi Investiţii din Ministerul Apărării al Republicii Grecia, domnul Tenekoudis Anastasios.
Agenda de lucru a reuniunii cuprinde analiza stadiului cooperării româno-elene, precum şi convenirea şi semnarea Planului de cooperare în domeniul cercetării-dezvoltării şi al industriei de apărare între ministerele apărării din România şi Grecia pentru anul 2007 .

Comunicat 23 din 2006-12-08

Informare de presa privind achiziţia avioanelor de transport scurt/mediu curier

Având în vedere interesul manifestat de mass-media în legătură cu procedura de achiziţie a avioanelor de transport scurt/mediu curier facem următoarele precizări:
- pentru achiziţia produselor din programul Avion de transport scurt/mediu curier pentru Forţele Aeriene Române a fost organizată procedura de atribuire a contractului de achiziţie, prin licitaţie deschisă şi au fost respectate în totalitate prevederile legale referitoare la achiziţiile publice;
- cerinţele care trebuie îndeplinite de Avionul de transport scurt/mediu curier au fost stabilite în Documentul cu Nevoile Misiunii DNM, Documentul cu Cerinţele Operaţionale DCO, Studiul de Concept şi Specificaţia Tehnică. Aceste documente au fost elaborate şi aprobate conform cerinţelor instrucţiunilor specifice în Ministerul Apărării. Toate aceste cerinţe au fost incluse în Documentaţia de atribuire (caietul de sarcini);
- anunţul de participare la licitaţie, publicat în Monitorul Oficial nr. 200 din 28.09.2006 conţine principalele cerinţe, precizând data limită de depunere şi de deschidere a ofertelor, respectiv 22.11.2006;
- au solicitat documentaţia de atribuire un număr de şapte operatori economici (cinci din România şi doi din Uniunea Europeană);
- la data de 22.11.2006 ora 10.00 au depus oferte doar cele două companii din Uniunea Europeană, respectiv compania EADS -CASA din Spania pentru avionul C-295 şi compania Alenia Aeronautica din Italia pentru avionul C-27J Spartan. Menţionăm că prin procesul verbal întocmit in şedinţa de deschidere a ofertelor desfaşurată în prezenţa reprezentanţilor Ministerului Finanţelor Publice - Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achizitiilor Publice, reprezentanţii celor două companii au apreciat că Documentaţia de Atribuire a fost clară şi suficientă pentru întocmirea ofertei;
- ambele companii au fost calificate în vederea continuării competiţiei, pe baza documentelor de calificare solicitate prin documentaţia de atribuire, conform legislaţiei în vigoare;
- după analiza de detaliu a ofertelor şi solicitarea de către specialiştii din comisia de evaluare a trei serii de întrebari de clarificare adresate celor două companii competitoare, comisia de evaluare a stabilit câştigătoare, cu unanimitate de voturi, oferta companiei Alenia Aeronautica pentru avionul C-27J Spartan;
- rezultatele competiţiei au fost comunicate in scris celor doua companii in data de 30.11.2006. Cu acel prilej s-a comunicat companiei EADS- CASA Spania că oferta sa nu a fost declarată câştigătoare, deoarece avionul C 295 din ofertă nu este conform cu unele cerinţe ale specificaţiei tehnice din caietul de sarcini, acestea fiind indicate expres companiei respective. Precizăm că oferta EADS CASA nu a îndeplinit în totalitate cerinţele caietului de sarcini şi conform art. 36, alin.2, lit.a din H.G. nr 925/2006 oferta a fost considerată neconformă;
- compania Alenia Aeronautica S.p.A. Italia a fost invitată la negocierea clauzelor finale ale contractului de achiziţie.

Informare de presă privind achiziţia produselor autoturisme de teren (tip uşor) blindate şi neblindate

Ministerul Apărării prin C.N. Romtehnica S.A. a organizat procedura de licitaţie restrânsă pentru atribuirea contractelor de achiziţie a unui lot de 60 de autoturisme de teren (tip uşor) blindate şi neblindate, destinate utilizării în misiunile armatei române din teatrele de operaţii externe.
Procedura de licitaţie restrânsă a fost organizată şi s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile O.u.G. nr. 34/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 337/2006 şi H.G. nr. 925/2006.
Anunţul de participare nr. R6785/10.10.2006 a apărut în Monitorul Oficial al României - Partea a VI-a - Achiziţii publice nr. 223/12.10.2006.
În urma organizării primei etape a procedurii, la care au depus documentele de calificare 8 firme, au fost calificaţi şi selectaţi un număr de 7 (şapte) operatori economici.
Până la data limită de depunere a ofertelor, 27.11.2006, ora 10.00, la sediul C.N. Romtehnica S.A. au fost depuse un număr de 3 (trei) oferte după cum urmează:
- URO VEHICULOS ESPECIALES - Spania;
- A.M.General - S.U.A.;
- Aerostar în consorţiu cu Thales Communications - Franţa.
După analiza de detaliu a ofertelor prezentate şi a clarificărilor solicitate, comisia de evaluare a hotărât următoarele:
1. ofertele firmelor A.M. General - S.U.A. şi Aerostar în consorţiu cu Thales Communications - Franţa au fost declarate neconforme, întrucât nu sunt satisfăcute unele cerinţe specificate în caietul de sarcini (art.36, alin.2, lit.a din H.G. nr.925/2006);
2. a fost stabilită câştigătoare oferta depusă de firma URO VEHICULOS ESPECIALES - Spania, pentru produsele VAMTAC S3 HD-4PC şi VAMTAC S3 4PC
Rezultatele competiţiei au fost comunicate celor trei ofertanţi în 07.12.2006.
Firma URO VEHICULOS ESPECIALES - Spania a fost invitată la negocierea contractului de achiziţie.
Procedura de achiziţie s-a derulat sub verificarea Unităţii pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice .

Informare de presă privind achiziţia produselor transportor blindat pentru trupe

Ministerul Apărării prin C.N. Romtehnica S.A. a organizat procedura de licitaţie restrânsă pentru atribuirea contractului de achiziţie a unui lot de 31 transportoare blindate pentru trupe, destinate înzestrării forţelor armate terestre.
Procedura de licitaţie restrânsă a fost organizată şi s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile O.u.G. nr. 34/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 337/2006 şi H.G. nr. 925/2006.
Anunţul de participare nr. R6786/10.10.2006 a apărut în Monitorul Oficial al României - Partea a VI-a - Achiziţii publice nr. 223/12.10.2006.
În urma organizării primei etape a procedurii, la care au depus documente de calificare un număr de 5 firme, au fost calificaţi şi selectaţi un număr de 3 (trei) operatori economici:
- Rheinmetal Landsysteme GmbH- Germania;
- C.N. ROMARM S.A. - România în consorţiu cu S.C. Aerostar S.A. şi Thales Communications - Franţa;
- MOWAG - Elveţia;
Până la data limită de depunere a ofertelor, 29.11.2006, ora 10.00, la sediul C.N. Romtehnica S.A. a fost depusă o singură ofertă, din partea firmei MOWAG - Elveţia;
După analiza de detaliu a ofertei, comisia de evaluare a hotărât că produsul transportor blindat PIRANHA III C 8x8, corespunde în totalitate cu cerinţele specificate în caietul de sarcini şi în consecinţă, oferta depusă de MOWAG - Elveţia poate fi declarată câştigătoare.
Rezultatul procedurii a fost comunicat ofertantului în 07.12.2006.
Firma MOWAG - Elveţia a fost invitată la negocierea contractului de achiziţie.
Procedura de achiziţie s-a derulat sub verificarea Unităţii pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice.

Informare de presă privind referitor la achiziţia produsului "Capabilităţi medicale ROL 2"

Ministerul Apărării prin CN ROMTEHNICA SA a organizat procedura de achiziţie prin licitaţie deschisă a produsului "Capabilităţi medicale ROL-2".
Anunţul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr.222 din 12.10.2006.
Caietul de sarcini, însoţit de documentaţia de atribuirem, a fost achiziţionat de următoarele firme:
1. Uniteam International A.S. Norvegia
2. SC MEDIST SA România
3. SC NIVIS ROMANIA SRL România
4. SC TRANSCARPAT SPORTOURS INTERNATIONAL SRL pentru EMC ARPA SAU Spania
5. SC SAPACO 2000 SA Romania
6. CLALIT BIOMEDICAL ENGINEERING Ltd. ISRAEL
7. NORMECA AS Norvegia
8. MEDROM SA Luxembourg
9. SIEMENS SRL MEDICAL SOLUTIONS pentru Siemens A.G. Medical Solutions Germania
10. RAFI INTERNATIONAL GENERAL COMERCE SRL ROMÂNIA
11. INERNATIONAL COMNSULTING&TECHNOLOGIES SA ROMÂNIA
12. VAMED ROMANIA SRL ROMÂNIA
13. SELEX COMMUNICATIONS SPA ITALIA
La data de 30.11.2006, ora 10.30, data de deschidere a ofertelor, din cei 13 operatori economici au depus ofertă următorii:
1. Uniteam International A.S. Norvegia
2. NORMECA AS Norvegia
3. MEDROM SA Luxembourg
In urma analizării documentelor de calificare şi a propunerilor tehnice ofertele celor trei participanţi au fost declarate admisibile.
Comisia de evaluare a hotarât declararea ofertei firmei Uniteam International A.S. Norvegia câştigătoare.
Rezultatul procedurii a fost comunicat tuturor participanţilor în data de 07.12.2006.
Firma Uniteam International A.S. Norvegia a fost invitată la negocierea contractului de achiziţie.
Procedura de achiziţie s-a derulat sub verificarea Unităţii pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice.

Comunicat 22 din 2006-12-08

În data de 04 decembrie 2006 s-a desfăşurat, la sediul Agenţiei Europene de Apărare(EDA) din Bruxelles, activitatea de instruire privind Buletinul Electronic (EBB) la care a participat o delegaţie română din cadrul Departamentului pentru Armamente. La activitatea menţionată a mai participat şi o delegaţie din Bulgaria.
Şedinţa grupului de lucru a fost deschisă de directorul Directoratului Industrie şi Piaţă (Industry & Market Directorate), dl. Ulf Hammarström, fiind apoi continuată de dl. Patrick Dufour, din cadrul aceluiaşi directorat , asistat de dna Margarida Costa şi dna Ramute Stankevičiuté.
Cu această ocazie, a fost prezentat modul de lucru al EDA în scopul încurajării transparenţei şi aplicarea procedurilor competitive pe piaţa echipamentelor pentru apărare care sunt sub incidenţa art. 296 din Tratatul Uniunii Europene, în baza Codului de Conduită, tipurile de reţele din EBB, conexiunile dintre acestea, inteferenţele dintre Intranet, Extranet şi Web, precum şi comunicările cu agenţia şi modul de lucru cu acestea.
În cadrul sesiunii de lucru, s-a pus accent pe tipurile de date care vor trebui introduse pentru publicarea în cadrul EBB, precum şi înţelegerea modului de lucru al sistemului.
Discuţiile care au urmat sesiunii de lucru în perspectiva subscrierii României la EDA, au evidenţiat necesitatea completării cadrului juridic impus prin OuG 34/2006 cu acte normative care să menţioneze procedurile aplicate şi pentru produsele care erau sub incidenţa HG 1186/2001 (abrogată de OuG 34/2006) pentru ca publicarea datelor privind aceste tipuri de contracte în EBB să fie posibilă .

Comunicat 21 din 2006-10-24

În data de 25 octombrie 2006, secretarul de stat şi şef al Departamentului pentru armamente, domnul inginer Ioan Ion, participă la festivităţile prilejuite de sărbătorirea Zilei Armatei României, organizate la Budapesta - Ungaria.
Cu această ocazie vor fi purtate discuţii pe marginea dezvoltării cooperării militare între cele două armate.

Pagina 31 din 35

Evenimente

 • Autoevaluarea Statului Major al Forţelor Terestre pe anul 2017
  Statul Major al Forţelor Terestre a desfăşurat vin...
 • Autoevaluarea activității Statului Major al Forțelor Navale pe anul 2017
  Joi, 25 ianuarie, secretarul de stat pentru armame...
 • Autoevaluarea activității Statului Major al Forțelor Aeriene pe anul 2017
    Joi, 25 ianuarie, a.c., secretarul de stat...
Go to top