Departamentul pentru Armamente

Comunicate


Comunicat 5 din 2006-04-19

Luni, 17 aprilie a.c., secretarul de stat şi şef al Departamentului pentru Armamente, domnul ing. Ioan Ion, Directorul Naţional pentru Armamente din Ministerul Apărării Naţionale, a participat la lucrările sesiunii a 6-a a Comitetului Tehnic mixt româno-turc, pe probleme de armamente, care s-au desfăşurat la Bucureşti, la sediul Departamentului pentru Armamente.
Delegaţia militară turcă prezentă la acest eveniment a fost condusă de locţiitorul Subsecretarului pentru Coordonare şi Tehnologie, domnul general maior Ömer Inak, Directorul Naţional pentru Armamente din Ministerul Apărării al Turciei.
Agenda de lucru a reuniunii a cuprins analiza stadiului derulării activităţilor din Planul de cooperare pentru anul 2005, analiza şi stabilirea propunerilor pentru activităţile din Planul de cooperare româno-turc pentru anul 2006, precum şi convenirea şi semnarea Planului de cooperare în domeniul cercetării-dezvoltării şi al industriei de apărare între ministerele apărării din România şi Turcia pentru anul 2006.
Pe parcursul vizitei delegaţia turcă a avut întâlniri cu domnul general locotenent Florian Pinţă, locţiitorul şefului Statului Major General, domnul general locotenent Ioan Sorin, şeful Statului Major al Forţelor Terestre, precum şi vizite de lucru la Centrul de Cercetare Ştiinţifică pentru Apărare NBC şi Ecologie, SC MFA Mizil SA şi SC UPS Dragomireşti SA.
La lucrările sesiunii a 6-a a Comitetului Tehnic mixt româno-turc, pe probleme de armamente, conduse de domnul general de flotilă aeriană doctor inginer Ion-Eftimie Sandu, au participat şi reprezentanţi ai Ministerului Economiei şi Comerţului precum şi reprezentanţi ai CN Romarm SA.

Comunicat 4 din 2006-04-06

În perioada 5-7 aprilie a.c., secretarul de stat şi şef al Departamentului pentru Armamente din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, domnul Ioan Ion, va efectua o vizită oficială în Republica Cehă, la invitaţia omologului său, ministrul adjunct al apărării, domnul Jaroslav Kopřiva.
Pe agenda de lucru a vizitei, inclusă în Planul de cooperare dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din R. Cehă, sunt înscrise prezentări referitoare la procesele de înzestrare ale armatelor celor două ţări, experienţa integrării R. Cehe în Agenţia Europeană de Apărare (EDA), precum şi posibilităţile de cooperarea în perspectivă.
Vor fi analizate, totodată, oportunităţile privind dezvoltarea activităţilor militare comune în domeniile tehnicii şi tehnologiilor, securităţii şi apărării, precum şi prespectivele unor cooperări viitoare în domeniul armamentelor.

Comunicat 3 din 2006-04-03

La invitaţia domnului Ioan Ion, secretar de stat şi şef al Departamentului pentru Armamente, între 03 şi 05 aprilie 2006, domnii Carlo Magrasi, Directorul Direcţiei Armamente şi Ulf Hammarstrom, Directorul Direcţiei Industrie şi Marketing din cadrul Agenţiei Europene pentru Apărare (EDA), vor efectua o vizită în România. Din delegaţie fac parte şi dl. Stavros Kyrimis, Directorul adjunct al Direcţiei Industrie şi Marketing din EDA, precum şi dl. Luigi Longoni, responsabilul pentru România al Asociaţiei producătorilor din industria aerospaţială şi de apărare (ASD).
Vizita oficialilor EDA şi ASD se înscrie în programul de întâlniri iniţiat de Departamentul pentru Armamente în vederea pregătirii activităţilor de cooperare cu aceste organizaţii în anul 2006. În acest sens, la 04 aprilie a.c. a fost organizat, la sediul CN ROMTEHNICA SA, un seminar privind informarea asupra EDA (inclusiv modalităţile de implicare în cadrul iniţiativelor sale prioritare), precum şi asupra ASD (inclusiv modalităţile de reprezentare a industriei româneşti de apărare în cadrul acestei agenţii). Partea română va fi reprezentată de specialişti din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Afacerilor Externe, industria de apărare, precum şi din alte structuri guvernamentale.
Agenda de lucru a delegaţiei cuprinde, de asemenea, întâlniri cu reprezentanţii PATROMIL şi OPIAR, precum şi o vizită la sediul firmei UTI Systems.

Comunicat 2 din 2006-03-08

În perioada 08-09 martie a.c., secretarul de stat şi şef al Departamentului pentru Armamente, domnul ing. Ioan Ion, va participa la lucrările sesiunii a V-a a Comitetului Tehnic mixt româno-italian, pe probleme de armamente, care se vor desfăşura la Bucureşti, la sediul Departamentului pentru Armamente.
Delegaţie militară italiană prezentă la acest eveniment va fi condusă de locţiitorul Directorului Naţional pentru Armamente din Ministerul Apărării al Italiei, domnul general lt. Carmine Pollice.
Agenda de lucru a reuniunii cuprinde analiza stadiului cooperării româno-italiene din Planul de cooperare pentru anul 2005, analiza şi stabilirea propunerilor pentru activităţile din Planul de cooperare pentru anul 2006, precum şi convenirea şi semnarea Planului de cooperare în domeniul cercetării-dezvoltării şi al industriei de apărare între ministerele apărării din România şi Italia pentru anul 2006.

Comunicat 1 din 2006-02-27

În perioada 27 februarie - 02 martie 2006, secretarul de stat şi şef al Departamentului pentru Armamente, domnul ing. Ioan Ion, va efectua o vizită oficială în Israel, la invitaţia Directorului General al Ministerului Apărării din această ţară, domnul Jacob Toren.
Pe agenda de lucru a vizitei figurează întâlniri cu ministrul israelian al apărării, domnul Shaul Mofaz, precum şi cu Ambasadorul României în Israel, doamna Valeria Mariana Stoica, ocazie cu care se va discuta stadiul relaţiilor bilaterale de cooperare în domeniul tehnico-militar.

Comunicat 14 din 2005-12-19

Secretarul de stat şi şef al Departamentului pentru Armamente, domnul Ioan Ion, a participat, alături de alţi reprezentanţi ai conducerii Ministerului Apărării Naţionale, precum şi ai autorităţilor centrale şi locale, la ceremonialul de primire din prima misiune NATO a fregateiRegele Ferdinand, care a avut loc în Portul Militar Constanţa.
Concepţia militară a NATO cu privire la apărarea împotriva terorismului prevede desfăşurarea de acţiuni specifice. În acest sens, la 18 octombrie 2001 a fost iniţiată operaţia Active Endeavour, în scopul de a descuraja acţiunile teroriste şi de a demonstra, totodată, determinarea şi solidaritatea statelor membre NATO, prin desfăşurarea de acţiuni de supraveghere şi control pe marile culoare de navigaţie din Marea Mediterană orientală. Recent, Consiliul Nord-Atlantic a decis extinderea zonei de desfăşurare a operaţiei pe toată suprafaţa Mediteranei şi obţinerea sprijinului ţărilor partenere, al ţărilor mediteraneene, precum şi al altor state, prin participare activă.
În cadrul operaţiei Active Endeavourcare s-a desfăşurat pe parcursul a circa trei luni, fregataRegele Ferdinanda parcurs aproximativ 7500 mile marine, navigând timp de 800 ore în diverse condiţii climatice. Nava a îndeplinit misiunile încredinţate la standardele de performanţă ale Alianţei, demonstrând că România poate contribui la securitatea aliaţilor săi şi răspunde riscurilor şi ameninţărilor la adresa securităţii naţionale.

Comunicat 13 din 2005-12-05

În perioada 05-08.12.2005, o delegaţie de specialişti din cadrul Departamentului pentru Armamente şi al Direcţiei Cooperări Militare Internaţionale, condusă de locţiitorul şefului Departamentului pentru Armamente, general de flotilă aeriană doctor inginer Ion-Eftimie SANDU, a efectuat o vizită în Israel. Activitatea a avut ca scop semnareaPlanului Bilateral de Cooperare româno-israelian, precum şi aProgramului de cooperare româno-israeliană în domeniul industriei de apărare pentru anul 2006.
Pe durata întâlnirii, cele două părţi au subliniat nivelul deosebit la care s-a ridicat cooperarea militară bilaterală româno-israeliană, precum şi importanţa continuării şi amplificării relaţiilor în domeniul militar.
Programul organizat de către partea israeliană a cuprins o întâlnire la sediul Ministerului Apărării pentru discutarea activităţilor bilaterale stabilite pentru anul 2006, a stadiului programelor de cooperare în domeniul industriei de apărare şi a propunerilor de colaborare în domeniul cercetare-dezvoltare, precum şi vizitarea unor companii din industria de apărare israeliană.

Comunicat 12 din 2005-11-22

În perioada 22-25.11.2005 a avut loc vizita în România a Directorului General pentru Armamente şi Materiale din Ministerul Apărării al Spaniei, gl.lt. Carlos VILLAR TURRAU. Scopul vizitei l-a constituit identificarea posibilităţilor de cooperare şi dezvoltarea contactelor dintre departamentele pentru armamente ale României şi Spaniei.
În cadrul întâlnirii desfăşurate la Departamentul pentru Armamente (DpA), delegaţiile participante au prezentat structura celor două organizaţii, precum şi principalele programe majore aflate în derulare. Din analiza programelor dezvoltate de cele două părţi a reieşit că există domenii comune de interes în care se pot dezvolta colaborări, propunerile concrete în acest sens urmând a fi cristalizate în cursul anului 2006, cu ocazia vizitei de reciprocitate pe care o va desfăşura delegaţia DpA, condusă de secretarul de stat şi şef al Departamentului pentru Armamente, dl. Ioan ION.

Comunicat 11 din 2005-11-14

La invitaţia locţiitorului şefului Departamentului pentru Armamente, general de flotilă aeriană dr. ing. Ion-Eftimie SANDU, directorul Direcţiei Programe Speciale din cadrul Agenţiei NATO pentru Întreţinere şi Aprovizionare (NAMSA), col. dr. ing. Bűlent TŰDES, a efectuat o vizită în România, în perioada 14-18.11.2005. Scopul principal al vizitei l-a constituit informarea agenţilor economici autohtoni despre oportunităţile pe care le au de a deveni furnizori de produse şi servicii ai NAMSA, precum şi modul de sprijinire a acestora de către Ministerul Apărării Naţionale.
Oficialul NATO a fost primit de secretarul de stat pentru producţia de apărare din Ministerul Economiei şi Comerţului, domnul Octavian Bâgiu şi a efectuat vizite de evaluare generală la opt companii cu diferite domenii de activitate (delaborarea de muniţii, producţia de elicoptere şi avioane şi a diferitelor piese de schimb pentru acestea, producţia diferitelor tipuri de containere precum şi producerea de uniforme şi echipament militar).
La încheierea vizitei, reprezentantul NAMSA a fost primit de conducerea Departamentului pentru Armamente, ocazie cu care a făcut o serie de recomandări, privind deschiderea unei reprezentanţe militare la sediul NAMSA, trimiterea de ofiţeri români la stagii de pregătire prin programul NICOLOG, participarea reprezentanţilor MApN în calitate de observatori la diferite parteneriate pe domenii de expertiză în cadrul NAMSA (elicoptere, muniţii, avionul de transport C-130 Hercules etc.), participarea experţilor români la viitoarelor grupuri de lucru organizate de NAMSA, încurajarea firmelor româneşti pentru a începe activitatea de obţinere a codurilor NATO pentru produsele fabricate, precum şi continuarea şi intensificarea activităţilor de informare a agenţilor economici autohtoni cu privire la dezvoltarea relaţiilor cu NAMSA.
Cel mai semnificativ rezultat al vizitei l-a reprezentat crearea premiselor pentru ca, într-un viitor apropiat, primele firme româneşti să semneze contracte de livrare de produse şi servicii cu NAMSA.

Pagina 32 din 34

Evenimente

  • FESTIVITATEA DEPUNERII JURĂMÂNTULUI MILITAR
    Locțiitorul șefului Departamentului pentru armamen...
  • LANSARE COMPETIȚIE PATRIOT FEST
    Secretarul de stat pentru armamente, Gabriel-Benia...
  • Ceremonia deschiderii anului universitar de la Academia Tehnică Militară
    Ministrul apărării naționale la ceremonia deschide...
Go to top