Departamentul pentru Armamente Centenarul Primului Război Mondial

Comunicate


Comunicat 1 din 2007-03-08

 • JW_PLG_SIG_CLICK_TO_ENLARGE 20070308_1.jpg

  Aspect de la eveniment

Vizualizaţi galeria online integrată la adresa :
http://dpa.ro/ce-facem/relatii-publice/comunicate?start=279#sigFreeIde94309476c

În data de 07.03.2007 a avut loc Analiza stării Departamentului pentru armamente pe anul 2006. La activitate, pe lângă conducerea Ministerului Apărării au mai participat şi reprezentanţi ai structurilor centrale şi ai categoriilor de forţe, cadre militare şi şefi din departament. Secretarul de stat şi şef al Departamentului pentru armamente, domnul inginer Ioan Ion, a prezentat principalii indicatori de performanţă şi modul în care s-a desfăşurat activitatea la nivelul Departamentului pentru armamente. În încheiere ministrul apărării, domnul Sorin Frunzăverde şi-a exprimat punctul de vedere cu privire la modul de executare a atribuţiunilor Departamentului pentru armamente şi a punctat câteva dintre provocările la care armata română va trebui să facă faţă în domeniul înzestrării cu tehnică şi tehnologii militare.

Comunicat 24 din 2006-12-14

În perioada 13-15 decembrie 2006, secretarul de stat şi şef al Departamentului pentru armamente, domnul ing. Ioan Ion, va participa la lucrările sesiunii a III-a a Comitetului Tehnic mixt româno-elen, pe probleme de armamente, care se vor desfăşura la Bucureşti, la sediul C.N. Romtehnica S.A.
Delegaţia militară elenă prezentă la acest eveniment va fi condusă de directorul general adjunct al Direcţiei Generale de Achiziţii pentru Apărare şi Investiţii din Ministerul Apărării al Republicii Grecia, domnul Tenekoudis Anastasios.
Agenda de lucru a reuniunii cuprinde analiza stadiului cooperării româno-elene, precum şi convenirea şi semnarea Planului de cooperare în domeniul cercetării-dezvoltării şi al industriei de apărare între ministerele apărării din România şi Grecia pentru anul 2007 .

Comunicat 23 din 2006-12-08

Informare de presa privind achiziţia avioanelor de transport scurt/mediu curier

Având în vedere interesul manifestat de mass-media în legătură cu procedura de achiziţie a avioanelor de transport scurt/mediu curier facem următoarele precizări:
- pentru achiziţia produselor din programul Avion de transport scurt/mediu curier pentru Forţele Aeriene Române a fost organizată procedura de atribuire a contractului de achiziţie, prin licitaţie deschisă şi au fost respectate în totalitate prevederile legale referitoare la achiziţiile publice;
- cerinţele care trebuie îndeplinite de Avionul de transport scurt/mediu curier au fost stabilite în Documentul cu Nevoile Misiunii DNM, Documentul cu Cerinţele Operaţionale DCO, Studiul de Concept şi Specificaţia Tehnică. Aceste documente au fost elaborate şi aprobate conform cerinţelor instrucţiunilor specifice în Ministerul Apărării. Toate aceste cerinţe au fost incluse în Documentaţia de atribuire (caietul de sarcini);
- anunţul de participare la licitaţie, publicat în Monitorul Oficial nr. 200 din 28.09.2006 conţine principalele cerinţe, precizând data limită de depunere şi de deschidere a ofertelor, respectiv 22.11.2006;
- au solicitat documentaţia de atribuire un număr de şapte operatori economici (cinci din România şi doi din Uniunea Europeană);
- la data de 22.11.2006 ora 10.00 au depus oferte doar cele două companii din Uniunea Europeană, respectiv compania EADS -CASA din Spania pentru avionul C-295 şi compania Alenia Aeronautica din Italia pentru avionul C-27J Spartan. Menţionăm că prin procesul verbal întocmit in şedinţa de deschidere a ofertelor desfaşurată în prezenţa reprezentanţilor Ministerului Finanţelor Publice - Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achizitiilor Publice, reprezentanţii celor două companii au apreciat că Documentaţia de Atribuire a fost clară şi suficientă pentru întocmirea ofertei;
- ambele companii au fost calificate în vederea continuării competiţiei, pe baza documentelor de calificare solicitate prin documentaţia de atribuire, conform legislaţiei în vigoare;
- după analiza de detaliu a ofertelor şi solicitarea de către specialiştii din comisia de evaluare a trei serii de întrebari de clarificare adresate celor două companii competitoare, comisia de evaluare a stabilit câştigătoare, cu unanimitate de voturi, oferta companiei Alenia Aeronautica pentru avionul C-27J Spartan;
- rezultatele competiţiei au fost comunicate in scris celor doua companii in data de 30.11.2006. Cu acel prilej s-a comunicat companiei EADS- CASA Spania că oferta sa nu a fost declarată câştigătoare, deoarece avionul C 295 din ofertă nu este conform cu unele cerinţe ale specificaţiei tehnice din caietul de sarcini, acestea fiind indicate expres companiei respective. Precizăm că oferta EADS CASA nu a îndeplinit în totalitate cerinţele caietului de sarcini şi conform art. 36, alin.2, lit.a din H.G. nr 925/2006 oferta a fost considerată neconformă;
- compania Alenia Aeronautica S.p.A. Italia a fost invitată la negocierea clauzelor finale ale contractului de achiziţie.

Informare de presă privind achiziţia produselor autoturisme de teren (tip uşor) blindate şi neblindate

Ministerul Apărării prin C.N. Romtehnica S.A. a organizat procedura de licitaţie restrânsă pentru atribuirea contractelor de achiziţie a unui lot de 60 de autoturisme de teren (tip uşor) blindate şi neblindate, destinate utilizării în misiunile armatei române din teatrele de operaţii externe.
Procedura de licitaţie restrânsă a fost organizată şi s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile O.u.G. nr. 34/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 337/2006 şi H.G. nr. 925/2006.
Anunţul de participare nr. R6785/10.10.2006 a apărut în Monitorul Oficial al României - Partea a VI-a - Achiziţii publice nr. 223/12.10.2006.
În urma organizării primei etape a procedurii, la care au depus documentele de calificare 8 firme, au fost calificaţi şi selectaţi un număr de 7 (şapte) operatori economici.
Până la data limită de depunere a ofertelor, 27.11.2006, ora 10.00, la sediul C.N. Romtehnica S.A. au fost depuse un număr de 3 (trei) oferte după cum urmează:
- URO VEHICULOS ESPECIALES - Spania;
- A.M.General - S.U.A.;
- Aerostar în consorţiu cu Thales Communications - Franţa.
După analiza de detaliu a ofertelor prezentate şi a clarificărilor solicitate, comisia de evaluare a hotărât următoarele:
1. ofertele firmelor A.M. General - S.U.A. şi Aerostar în consorţiu cu Thales Communications - Franţa au fost declarate neconforme, întrucât nu sunt satisfăcute unele cerinţe specificate în caietul de sarcini (art.36, alin.2, lit.a din H.G. nr.925/2006);
2. a fost stabilită câştigătoare oferta depusă de firma URO VEHICULOS ESPECIALES - Spania, pentru produsele VAMTAC S3 HD-4PC şi VAMTAC S3 4PC
Rezultatele competiţiei au fost comunicate celor trei ofertanţi în 07.12.2006.
Firma URO VEHICULOS ESPECIALES - Spania a fost invitată la negocierea contractului de achiziţie.
Procedura de achiziţie s-a derulat sub verificarea Unităţii pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice .

Informare de presă privind achiziţia produselor transportor blindat pentru trupe

Ministerul Apărării prin C.N. Romtehnica S.A. a organizat procedura de licitaţie restrânsă pentru atribuirea contractului de achiziţie a unui lot de 31 transportoare blindate pentru trupe, destinate înzestrării forţelor armate terestre.
Procedura de licitaţie restrânsă a fost organizată şi s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile O.u.G. nr. 34/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 337/2006 şi H.G. nr. 925/2006.
Anunţul de participare nr. R6786/10.10.2006 a apărut în Monitorul Oficial al României - Partea a VI-a - Achiziţii publice nr. 223/12.10.2006.
În urma organizării primei etape a procedurii, la care au depus documente de calificare un număr de 5 firme, au fost calificaţi şi selectaţi un număr de 3 (trei) operatori economici:
- Rheinmetal Landsysteme GmbH- Germania;
- C.N. ROMARM S.A. - România în consorţiu cu S.C. Aerostar S.A. şi Thales Communications - Franţa;
- MOWAG - Elveţia;
Până la data limită de depunere a ofertelor, 29.11.2006, ora 10.00, la sediul C.N. Romtehnica S.A. a fost depusă o singură ofertă, din partea firmei MOWAG - Elveţia;
După analiza de detaliu a ofertei, comisia de evaluare a hotărât că produsul transportor blindat PIRANHA III C 8x8, corespunde în totalitate cu cerinţele specificate în caietul de sarcini şi în consecinţă, oferta depusă de MOWAG - Elveţia poate fi declarată câştigătoare.
Rezultatul procedurii a fost comunicat ofertantului în 07.12.2006.
Firma MOWAG - Elveţia a fost invitată la negocierea contractului de achiziţie.
Procedura de achiziţie s-a derulat sub verificarea Unităţii pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice.

Informare de presă privind referitor la achiziţia produsului "Capabilităţi medicale ROL 2"

Ministerul Apărării prin CN ROMTEHNICA SA a organizat procedura de achiziţie prin licitaţie deschisă a produsului "Capabilităţi medicale ROL-2".
Anunţul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr.222 din 12.10.2006.
Caietul de sarcini, însoţit de documentaţia de atribuirem, a fost achiziţionat de următoarele firme:
1. Uniteam International A.S. Norvegia
2. SC MEDIST SA România
3. SC NIVIS ROMANIA SRL România
4. SC TRANSCARPAT SPORTOURS INTERNATIONAL SRL pentru EMC ARPA SAU Spania
5. SC SAPACO 2000 SA Romania
6. CLALIT BIOMEDICAL ENGINEERING Ltd. ISRAEL
7. NORMECA AS Norvegia
8. MEDROM SA Luxembourg
9. SIEMENS SRL MEDICAL SOLUTIONS pentru Siemens A.G. Medical Solutions Germania
10. RAFI INTERNATIONAL GENERAL COMERCE SRL ROMÂNIA
11. INERNATIONAL COMNSULTING&TECHNOLOGIES SA ROMÂNIA
12. VAMED ROMANIA SRL ROMÂNIA
13. SELEX COMMUNICATIONS SPA ITALIA
La data de 30.11.2006, ora 10.30, data de deschidere a ofertelor, din cei 13 operatori economici au depus ofertă următorii:
1. Uniteam International A.S. Norvegia
2. NORMECA AS Norvegia
3. MEDROM SA Luxembourg
In urma analizării documentelor de calificare şi a propunerilor tehnice ofertele celor trei participanţi au fost declarate admisibile.
Comisia de evaluare a hotarât declararea ofertei firmei Uniteam International A.S. Norvegia câştigătoare.
Rezultatul procedurii a fost comunicat tuturor participanţilor în data de 07.12.2006.
Firma Uniteam International A.S. Norvegia a fost invitată la negocierea contractului de achiziţie.
Procedura de achiziţie s-a derulat sub verificarea Unităţii pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice.

Comunicat 22 din 2006-12-08

În data de 04 decembrie 2006 s-a desfăşurat, la sediul Agenţiei Europene de Apărare(EDA) din Bruxelles, activitatea de instruire privind Buletinul Electronic (EBB) la care a participat o delegaţie română din cadrul Departamentului pentru Armamente. La activitatea menţionată a mai participat şi o delegaţie din Bulgaria.
Şedinţa grupului de lucru a fost deschisă de directorul Directoratului Industrie şi Piaţă (Industry & Market Directorate), dl. Ulf Hammarström, fiind apoi continuată de dl. Patrick Dufour, din cadrul aceluiaşi directorat , asistat de dna Margarida Costa şi dna Ramute Stankevičiuté.
Cu această ocazie, a fost prezentat modul de lucru al EDA în scopul încurajării transparenţei şi aplicarea procedurilor competitive pe piaţa echipamentelor pentru apărare care sunt sub incidenţa art. 296 din Tratatul Uniunii Europene, în baza Codului de Conduită, tipurile de reţele din EBB, conexiunile dintre acestea, inteferenţele dintre Intranet, Extranet şi Web, precum şi comunicările cu agenţia şi modul de lucru cu acestea.
În cadrul sesiunii de lucru, s-a pus accent pe tipurile de date care vor trebui introduse pentru publicarea în cadrul EBB, precum şi înţelegerea modului de lucru al sistemului.
Discuţiile care au urmat sesiunii de lucru în perspectiva subscrierii României la EDA, au evidenţiat necesitatea completării cadrului juridic impus prin OuG 34/2006 cu acte normative care să menţioneze procedurile aplicate şi pentru produsele care erau sub incidenţa HG 1186/2001 (abrogată de OuG 34/2006) pentru ca publicarea datelor privind aceste tipuri de contracte în EBB să fie posibilă .

Comunicat 21 din 2006-10-24

În data de 25 octombrie 2006, secretarul de stat şi şef al Departamentului pentru armamente, domnul inginer Ioan Ion, participă la festivităţile prilejuite de sărbătorirea Zilei Armatei României, organizate la Budapesta - Ungaria.
Cu această ocazie vor fi purtate discuţii pe marginea dezvoltării cooperării militare între cele două armate.

Comunicat 20 din 2006-10-24

În perioada 25-26 octombrie 2006 se desfăşoară la sediul NATO din Bruxelles, "Conferinţa Directorilor Naţionali pentru Armamente" la care participă o delegaţie militară română condusă de domnul general de flotilă aeriană doctor inginer Ion-Eftimie Sandu, locţiitorul şefului Departamentului pentru armamente.
Cu această ocazie, domnul general de flotilă aeriană dr. ing. Ion-Eftimie Sandu va participa şi la Atelierul de lucru cu tema "Provocări şi oportunităţi de piaţă ale unei viitoare Baze Tehnologice şi Industriale Europene de Apărare" care are loc la sediul Agenţiei Europene de Apărare (EDA).

Comunicat 19 din 2006-10-03

 • JW_PLG_SIG_CLICK_TO_ENLARGE 20061003_1.jpg

  Aspect de la eveniment

Vizualizaţi galeria online integrată la adresa :
http://dpa.ro/ce-facem/relatii-publice/comunicate?start=279#sigFreeId87ab2532e3

Astazi 2 octombrie 2006, secretarul de stat si sef al Departamentului pentru armamente, domnul inginer Ioan Ion a participat la festivitatea de deschidere a noului an scolar la Academia Tehnica Militara.
Prima TV, Realitatea TV, Romania Actualitati, si MediaFax au fost doar cateva dintre instuitutiile mass-media care au punctat activitatile organizate pentru viitorii specialisti ai sistemului de siguranta, ordine publica si aparare nationala. Intre invitati s-a aflat si ministrul industriei si comertului Codrut Seres, absolvent al Academiei Tehnice Militare.

Comunicat 18 din 2006-09-07

Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare prin Centrul de Cercetare ştiinţifică pentru Forţele Navale, organizează în data de 07.09.2006 Simpozionul aniversar cu participare internaţională " 40 de ani de cercetare ştiinţifică în domeniul naval ".La eveniment vor participa personalităţi din conducerea M.Ap., specialişti militari şi civili din diferite institute de cercetare, universităţi şi firme de prestigiu din ţară şi străinătate.
Jurnaliştii care doresc să participe la eveniment vor fi aşteptaţi joi, 7 septembrie, între orele 09.30 şi 09.50, la Căminul Militar Nr. 2 Constanţa. Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la lt. col. dr. ing. Gabriel Vladu / Tel: 0726 374 130.

Comunicat 17 din 2006-09-06

În perioada 3 - 6 septembrie a.c., secretarul de stat şi şef al Departamentului pentru armamente, domnul inginer Ioan Ion, efectuează o vizită oficială în Polonia, la invitaţia Ministerului Naţional al Apărării din Republica Polonia.Cu această ocazie, domnul inginer Ioan Ion participă la cea de-a 14-a Expoziţie Internaţională a Industriei de Apărare MSPO, organizată la Kielce şi analizează posibilităţile de cooperare bilaterală în domeniul tehnico-militar.Agenda de lucru a vizitei cuprinde întâlniri cu omologi din ţări cu care România desfăşoară activităţi de cooperare tehnico-militară.

Pagina 32 din 36

Evenimente

 • Autoevaluarea Statului Major al Forţelor Terestre pe anul 2017
  Statul Major al Forţelor Terestre a desfăşurat vin...
 • Autoevaluarea activității Statului Major al Forțelor Navale pe anul 2017
  Joi, 25 ianuarie, secretarul de stat pentru armame...
 • Autoevaluarea activității Statului Major al Forțelor Aeriene pe anul 2017
    Joi, 25 ianuarie, a.c., secretarul de stat...
Go to top