Departamentul pentru Armamente Centenarul Primului Război Mondial

Comunicate


Comunicat 13 din 2005-12-05

În perioada 05-08.12.2005, o delegaţie de specialişti din cadrul Departamentului pentru Armamente şi al Direcţiei Cooperări Militare Internaţionale, condusă de locţiitorul şefului Departamentului pentru Armamente, general de flotilă aeriană doctor inginer Ion-Eftimie SANDU, a efectuat o vizită în Israel. Activitatea a avut ca scop semnareaPlanului Bilateral de Cooperare româno-israelian, precum şi aProgramului de cooperare româno-israeliană în domeniul industriei de apărare pentru anul 2006.
Pe durata întâlnirii, cele două părţi au subliniat nivelul deosebit la care s-a ridicat cooperarea militară bilaterală româno-israeliană, precum şi importanţa continuării şi amplificării relaţiilor în domeniul militar.
Programul organizat de către partea israeliană a cuprins o întâlnire la sediul Ministerului Apărării pentru discutarea activităţilor bilaterale stabilite pentru anul 2006, a stadiului programelor de cooperare în domeniul industriei de apărare şi a propunerilor de colaborare în domeniul cercetare-dezvoltare, precum şi vizitarea unor companii din industria de apărare israeliană.

Comunicat 12 din 2005-11-22

În perioada 22-25.11.2005 a avut loc vizita în România a Directorului General pentru Armamente şi Materiale din Ministerul Apărării al Spaniei, gl.lt. Carlos VILLAR TURRAU. Scopul vizitei l-a constituit identificarea posibilităţilor de cooperare şi dezvoltarea contactelor dintre departamentele pentru armamente ale României şi Spaniei.
În cadrul întâlnirii desfăşurate la Departamentul pentru Armamente (DpA), delegaţiile participante au prezentat structura celor două organizaţii, precum şi principalele programe majore aflate în derulare. Din analiza programelor dezvoltate de cele două părţi a reieşit că există domenii comune de interes în care se pot dezvolta colaborări, propunerile concrete în acest sens urmând a fi cristalizate în cursul anului 2006, cu ocazia vizitei de reciprocitate pe care o va desfăşura delegaţia DpA, condusă de secretarul de stat şi şef al Departamentului pentru Armamente, dl. Ioan ION.

Comunicat 11 din 2005-11-14

La invitaţia locţiitorului şefului Departamentului pentru Armamente, general de flotilă aeriană dr. ing. Ion-Eftimie SANDU, directorul Direcţiei Programe Speciale din cadrul Agenţiei NATO pentru Întreţinere şi Aprovizionare (NAMSA), col. dr. ing. Bűlent TŰDES, a efectuat o vizită în România, în perioada 14-18.11.2005. Scopul principal al vizitei l-a constituit informarea agenţilor economici autohtoni despre oportunităţile pe care le au de a deveni furnizori de produse şi servicii ai NAMSA, precum şi modul de sprijinire a acestora de către Ministerul Apărării Naţionale.
Oficialul NATO a fost primit de secretarul de stat pentru producţia de apărare din Ministerul Economiei şi Comerţului, domnul Octavian Bâgiu şi a efectuat vizite de evaluare generală la opt companii cu diferite domenii de activitate (delaborarea de muniţii, producţia de elicoptere şi avioane şi a diferitelor piese de schimb pentru acestea, producţia diferitelor tipuri de containere precum şi producerea de uniforme şi echipament militar).
La încheierea vizitei, reprezentantul NAMSA a fost primit de conducerea Departamentului pentru Armamente, ocazie cu care a făcut o serie de recomandări, privind deschiderea unei reprezentanţe militare la sediul NAMSA, trimiterea de ofiţeri români la stagii de pregătire prin programul NICOLOG, participarea reprezentanţilor MApN în calitate de observatori la diferite parteneriate pe domenii de expertiză în cadrul NAMSA (elicoptere, muniţii, avionul de transport C-130 Hercules etc.), participarea experţilor români la viitoarelor grupuri de lucru organizate de NAMSA, încurajarea firmelor româneşti pentru a începe activitatea de obţinere a codurilor NATO pentru produsele fabricate, precum şi continuarea şi intensificarea activităţilor de informare a agenţilor economici autohtoni cu privire la dezvoltarea relaţiilor cu NAMSA.
Cel mai semnificativ rezultat al vizitei l-a reprezentat crearea premiselor pentru ca, într-un viitor apropiat, primele firme româneşti să semneze contracte de livrare de produse şi servicii cu NAMSA.

Comunicat 10 din 2005-11-14

Sesiunea a IX-a a Comitetului Tehnic Mixt româno-britanic s-a desfăşurat între 14-17 noiembrie a.c. la sediul Clubului Regal al Forţelor Aeriene din Londra. În cadrul discuţiilor purtate cu această ocazie, atât partea română cât şi cea britanică au reliefat importanţa deosebită pe care o au aceste sesiuni în dezvoltarea relaţiilor de colaborare tehnică dintre ministerele celor două ţări, manifestându-şi convingerea că aceste relaţii vor continua şi în viitor. Totodată, pe parcursul desfăşurării lucrărilor a fost analizat stadiul derulării activităţilor dinPlanul de cooperare româno-britanic în domeniul armamentelor pentru anul 2005, fiind convenite activităţile pentruPlanul de cooperare româno-britanic în domeniul armamentelor pentru anul 2006.
La solicitarea părţii britanice, locţiitorul şefului Departamentului pentru Armamente a prezentat stadiul actual al principalelor programe majore de achiziţii aflate în derulare, precum şi priorităţile Armatei României pentru etapa următoare, arătând că se vor avea în vedere continuarea procesului de restructurare şi reorganizare a Armatei, satisfacerea cerinţelor operaţionale ale structurilor de forţe şi, nu în cele din urmă, îndeplinirea misiunilor specifice care vor fi stabilite de către NATO pentru România.

Comunicat 9 din 2005-11-14

În perioada 07-10 noiembrie 2005, s-au desfăşurat, la Paris, la sediul Delegaţiei Generale pentru Armamente (DGA), lucrările sesiunii a XII-a a Comitetului Tehnic româno-francez, pe probleme de armamente.
Cu această ocazie s-a efectuat un bilanţ al activităţilor de cooperare desfăşurate între România şi Franţa în anul 2005 şi s-au semnat, în cadrul istoric solemn oferit de Dôme des Invalides, Protocolul sesiunii a XII-a a Comitetului româno-francez pentru cooperare în domeniul armamentelor şi Planul de cooperare în domeniul armamentelor pe anul 2006 .
Totodată,  au fost vizitate şi capacităţi de producţie ale unor societăţi care furnizează sisteme complexe de armament şi tehnică militară de ultimă generaţie care înglobează tehnologii de vârf şi sunt destinate dotării mai multor ţări membre NATO.

Comunicat 8 din 2005-11-07

În perioada 07-10 noiembrie 2005, se vor desfăşura, la Paris, la sediul Delegaţiei Generale pentru Armamente (DGA), lucrările sesiunii a XII-a a Comitetului Tehnic româno-francez, pe probleme de armamente.
La lucrările sesiunii va participa o delegaţie militară română, condusă de secretarul de stat şi şef al Departamentului pentru Armamente, domnul ing. Ioan Ion.
Agenda de lucru a reuniunii cuprinde analiza stadiului cooperării româno-franceze în domeniul tehnicii şi tehnologiilor militare, precum şi identificarea unor noi posibilităţi de dezvoltare a acesteia în viitor.

Comunicat 7 din 2005-08-29

Secretarul de stat şi şef al Departamentului pentru Armamente, domnul Ioan Ion, va participa, în perioada 29.08-01.09.2005, la cea de-a XIII-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale a industriei de apărare, MSPO 2005, care va avea loc la Kielce- Polonia.
Cu această ocazie, şeful Departamentului pentru Armamente se va întâlni cu omologi din state cu care România desfăşoară activităţi de cooperare în domeniul tehnico-militar, cu care va aborda probleme de interes reciproc, legate de relaţia dintre apărare şi industria de profil, precum şi modalităţile de înzestrare cu sisteme de armament şi echipamente militare, în vederea identificării posibilităţilor de cooperare bilaterală.

Comunicat 6 din 2005-06-10

Locţiitorul şefului Departamentului pentru Armamente, domnul general de flotilă aeriană dr. ing. Ion-Eftimie Sandu, va participa, în perioada 20-24.05.2005, la cea de-a 17-a Sesiune europeană a responsabililor pentru armamente , (SERA 17), cu tema Viitorul industriei de apărare. Organizată anual, începând din 1989, de Centrul de Înalte Studii pentru Armamente din Franţa, SERA reprezintă o oportunitate de consolidare a legăturilor dintre ţările membre UE care intenţionează să coopereze în cadrul programelor militare comune.
Pe timpul discuţiilor pe care le va purta cu omologii săi participanţi la această activitate, locţiitorul şefului Departamentului pentru Armamente va aborda problematici legate de relaţia dintre apărare şi industria de profil, precum şi privind modalităţile de înzestrare cu sisteme de armament şi echipamente militare.. Totodată, domnul general Sandu face parte din comitetul de lucru care va redacta un studiu comparativ referitor la organismele naţionale de înzestrare, experienţa, responsabilităţile şi metodele de lucru ale acestora.
Şedinţa de închidere a SERA va avea loc în prezenţa ministrului francez al apărării, doamna Michèle Alliot Marie, care va expune prezenta rezultatele lucrărilor, încadrându-le în contextul geopolitic, strategic, economic şi industrial actual.

Comunicat 5 din 2005-06-06

În perioada 07-19 iunie 2005, secretarul de stat şi şef al Departamentului pentru Armamente, domnul ing. Ioan Ion, va efectua o vizita oficială în Republica Albania, la invitaţia omologului său, domnul Sadetin Stankaj, ministrul adjunct al apărării din Ministerul Apărării al Republicii Albania.
Pe agenda de lucru a vizitei figurează informări reciproce asupra cooperării internaţionale în domeniul armamentelor, precum şi analizarea oportunităţilor de cooperare bilaterală în domeniul tehnicii şi tehnologiilor pentru apărare pe termen scurt şi mediu. Totodată, cu această ocazie, secretarul de stat şi şef al Departamentului pentru Armamente va adresa, personal, invitaţia de participare a adjunctului ministrului apărării din Ministerul Apărării al Republicii Albania la Expoziţia de Tehnică şi Tehnologii Militare EXPOMIL/ICOMIL-2005, care va avea loc între 20-23.10.2005, la Bucureşti.

Pagina 36 din 37

Evenimente

  • Ministrul apărării naționale, Mihai Fifor, la ceremonia de deschidere a anului universitar de la Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”
    Ministrul apărării naționale, Mihai Fifor, la cere...
  • FESTIVITATEA DE ÎNAINTARE ÎN PRIMUL GRAD DE OFIȚER ȘI DE ABSOLVIRE A PROMOȚIEI 2018 ”CENTENARUL MARII UNIRI” DIN CADRUL ACADEMIEI TEHNICE MILITARE ”FERDINAND I”
    Aspecte de la festivitatea de înaintare în primul ...
  • Expoziţia internaţională dedicată industriei aeronautice, apărării, securităţii naţionale şi securităţii private – Black Sea Defense and Aerospace - BSDA 2018
    În cea de-a treia zi a BDSA 2018, ministrul apărăr...
Go to top