Departamentul pentru Armamente Centenarul Primului Război Mondial

Comunicate


Comunicat 43 din 2016-11-14

O echipă de specialişti ai Centrului de Cercetare Ştiinţifică pentru Armamente din cadrul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare (ACTTM), va prezenta miercuri 16 noiembrie, a.c. la sediul agenţiei: „ŢINUTĂ DE LUPTĂ MULTIPROTECTOARE”, proiect de cercetare dezvoltat la cererea Forţelor pentru Operaţiuni Speciale.

Jurnaliştii acreditaţi la Ministerul Apărării Naţionale, interesaţi să participe la eveniment, sunt aşteptaţi miercuri 16 noiembrie între orele, 09.10 şi 09.25 la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare, situat în Str. Aeroportului nr. 16, Clinceni, Jud. Ilfov. Persoană de contact, Lt.col. Cezar STROE tel 0741 285 301.

Acreditările jurnaliştilor vor fi transmise până marţi 15 noiembrie ora 14.30, pe adresa de e-mail relatii.publice@dpa.ro .

Comunicat 42 din 2016-11-07

ZIUA DEPARTAMENTULUI PENTRU ARMAMENTE
      8 noiembrie 2016

Sărbătorită în fiecare an în data de 8 noiembrie, Ziua Înzestrării Armatei ne oferă prilejul pentru a evoca rolul, importanța și performanțele Departamentului pentru armamente, în procesul de modernizare a tehnicii Armatei României.
Departamentul pentru armamente marchează 99 de ani de existenţă, de activităţi specializate menite să realizeze înzestrarea tuturor categoriilor de forţe.
Dacă ne referim la necesităţile mereu crescânde de asigurare a interoperabilităţii şi compatibilităţii cu aliaţii şi partenerii noştri, atât în ţară, cât şi în teatrele de operaţii, precum şi la menţinerea ritmului cu progresul rapid al tehnologiei pe plan internaţional, ne dăm seama de rolul important al Departamentului pentru armamente în Armata României.
Într-o formă sau alta, încă din anul 1917, Departamentul se adaptează permanent la necesităţile de înzestrare generate de procesul de reorganizare şi restructurare al Armatei.
Astăzi, Departamentul pentru armamente este o structură modernă şi flexibilă capabilă să-şi îndeplinească misiunea la cele mai înalte standarde impuse de calitatea ţării noastre de membru al NATO.
Înzestrarea cu armament implică multă trudă şi are nevoie de oameni extrem de bine pregătiţi şi specializaţi în domenii complexe de evaluare, marketing, management, activităţi legate de proiectare, cercetare, dezvoltare, testare, producţie, standardizare, asigurarea calităţii, finanţare, sprijin logistic iniţial şi multe alte activităţi necesare pentru îndeplinirea obiectivelor Ministerului Apărării Naţionale. Contribuția majoră a specialiștilor Departamentului pentru armamente la achiziția avioanelor de luptă multirol F-16 confirmă pe deplin determinarea cu care această structură își face datoria.
O preocupare majoră şi constantă a Departamentului pentru armamente este crearea, menţinerea şi consolidarea relaţiilor bilaterale în domenii tehnico-militare cu ţări membre ale NATO, precum şi cu alte state, contribuind astfel la îmbunătăţirea cooperării internaţionale în domeniul armamentelor.
Departamentul pentru Armamente asigură interfaţa dintre Ministerul Apărării Naționale şi operatorii economici din industria naţională de apărare pe care îi sprijină în cooperarea cu agenţiile NATO şi UE specializate, şi le promovează produsele prin participarea/organizarea de expoziţii, conferinţe şi seminare.

Comunicat 41 din 2016-11-04

În perioada 02-04 noiembrie a.c., locţiitorul şefului Departamentului pentru armamente generalul-maior dr. ing. Cătălin-Adrian Moraru a participat la SESIUNEA PLENARĂ DE TOAMNĂ A CONFERINŢEI DIRECTORILOR NAŢIONALI PENTRU ARMAMENTE (CNAD) care s-a desfăşurat la Bruxelles, Belgia.
Lucrările conferinţei au reunit Directorii Naţionali pentru Armamente din statele Alianţei Nord Atlantice şi ai ţărilor partenere și s-au concentrat pe analiza principalelor realizări din anul 2016 în domeniul armamentelor, a stadiului activităţii grupurilor de armamente din compunerea CNAD, a iniţiativelor comune şi a proiectelor de cooperare multinaţională Smart Defence (Apărare Inteligentă).
De asemenea, alte teme importante din agenda CNAD s-au referit la procesul de analiză al dezvoltării proiectelor flagship (majore) ale Alianţei: AGS (Alliance Ground Surveillance- Supravegherea Terestră a Alianţei), AFSC (Alliance Future Serveillance and Control- Capabilitatea viitoare a Alianței pentru Supraveghere și Control), JISR (Joint Intelligence Surveillance and Reconnaissance- Capabilitatea Întrunită de Cercetare, Supraveghere şi Recunoaştere), Missile Defence-(Apărare Aeriană).
Totodată s-au purtat discuţii cu privire la efortul CNAD de cooperare cu industria de apărare pentru dezvoltarea contribuţiilor industriale în sprijinul interoperabilităţii NATO şi pentru dezvoltarea cooperării industriale transatlantice.

Comunicat 40 din 2016-10-21

FESTIVITATEA DEPUNERII JURĂMÂNTULUI MILITAR
LA ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ

Academia Tehnică Militară organizează luni, 24 octombrie 2016, începând cu ora 10.00, ceremonia depunerii jurământului militar de către studenţii anului I şi Ziua Porţilor Deschise, la sediul instituţiei.

Jurnaliştii interesaţi să asiste la festivităţi sunt aşteptaţi luni, 24 octombrie 2016, începând cu ora 09.00, la sediul Academiei Tehnice Militare (intrarea dinspre Bulevardul George Coşbuc, nr. 39- 49). Persoană de contact, căpitan Raluca Dima, telefon 0723162897.
x x x

La ceremonia care va avea loc pe platoul Academiei Tehnice Militare, alături de tinerii care vor trăi acest eveniment unic din viaţa lor, vor participa reprezentanţi ai conducerii Ministerului Apărării Naţionale, membri mediului academic, părinţii, rudele şi invitaţii studenţilor.
Cei 263 de studenţi din anul I au fost selecţionaţi în urma unui examen de admitere, care, împreună cu bacalaureatul, a întregit efortul acestora de a-şi vedea dorinţa împlinită: azi ostaşi sub drapelul tricolor, mâine, ofiţeri ingineri ai României.
Împreună cu studenţii Academiei Tehnice Militare depun jurământul militar studenţii Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” şi elevii de la Cursul de formare a subofiţerilor în activitate pe filieră indirectă, din Centrul de instruire pentru muzici militare.
In cadrul festivităţii, studentul caporal Claudiu Dimache, care a participat de curând la Campionatul Mondial de Kempo pe echipe Japonia, obţinând titlul de vicecampion mondial, va oferi o demonstraţie, împreună cu câţiva colegi din lotul naţional.

Comunicat 39 din 2016-10-21

În perioada 18-20 octombrie a.c., locţiitorul şefului Departamentului pentru
armamente, generalul-maior dr. ing. Cătălin-Adrian Moraru, a participat la REUNIUNEA
PLENARĂ DE TOAMNĂ A COMITETULUI DIRECTOR EDA în formatul DIRECTORILOR NAŢIONALI
PENTRU ARMAMENTE (EDA SB NADs) care s-a desfăşurat la Bruxelles, Belgia.
Lucrările reuniunii s-au concentrat pe prioritățile de securitate și apărare ale UE
și au fost dezbătute rapoartele de progres cu privire la stadiul celor patru
programe de capabilități, asumate de Consiliul European - Realimentare în zbor (Air
to Air refueling), Avioane fără pilot comandate de la distanță (Remote Piloted Air
Systems), Comunicații Satelitare Guvernamentale (GovSatCom) și Apărare Cibernetică
(Cyber Defence), precum și „Programul spațiului unic european (MIOS)” și inițiative
de cooperare între statele uniunii.
Pe parcursul manifestării au fost prezentate detalii referitoare la stadiul
demersului Comsiei Europene în întocmirea unui raport pentru Parlamentul și
Consiliul Europei în vederea impementării, funcționării și impactului Directivei
2009/81/EC cu scopul de a obține o Piață Europeană și a Echipamentelor de Apărare
mai accesibilă, mai transparentă și mai competitivă.

Comunicat 38 din 2016-10-20

În zilele de 20 și 21 octombrie, la Palatul Cercului Militar Naţional din Bucureşti are loc simpozionul cu tema: “Modelarea și simularea pentru apărarea colectivă în medii și conflicte hibride”, organizat de grupul NATO pentru modelare și simulare din cadrul Organizației pentru știintă și tehnologie (STO) a NATO, Departamentul pentru armament și Agenția de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare.
La aceasta activitate participă reprezentanți din 8 organizații ale NATO, din 16 țări ale Alianței și din 6 țări partenere.
Simpozionul are ca scop extinderea instrumentelor NATO de prevenire și contracarare a amenințărilor hibride și asimetrice prin exploatarea utilizării efective a tehnologiilor de modelare și simulare ca un factor critic, pentru: “Dezvoltarea unor concepte și experimentări”, “Planificarea operațională și tactică și suportul deciziei”, ”Conflicte urbane, modelare și vizualizare”, “Testarea de verificare a interoperabilității”, “Conectarea pregătirii individuale și colective”, precum și alte activități conexe.

Comunicat 37 din 2016-10-17

Simpozion jubiliar la Centrul de Cercetare Ştiinţifică pentru

Forţele Navale

Marţi, 18 octombrie, începând cu ora 9.30, la sediul Centrului de Cercetare Ştiinţifică pentru Forţele Navale, din Constanţa, se va desfăşura Simpozionul jubiliar “50 de ani de cercetare ştiinţifică în sprijinul dezvoltării Forţelor Navale Române”.

Acest simpozion oferă un cadru propice pentru stabilirea unor noi orientări privind posibilităţile de cooperare în domeniul ştiinţei şi tehnologiei, pentru stabilirea unor contacte privind implicarea Centrului de Cercetare Ştiinţifică pentru Forţele Navale în derularea unor programe de cercetare-dezvoltare la nivel naţional sau internaţional.

Totodată, simpozionul oferă un bun prilej pentru a prezenta cele mai importante realizări ale centrului în cei cincizeci de ani de activitate.

La activitate sunt invitaţi reprezentanţi din structurile Ministerului Apărării Naţionale, personalităţi şi specialişti din mediile academice şi ştiinţifice, din instituţiile militare de învăţământ şi cercetare, din universităţi şi companii producătoare de echipamente de profil din ţară.

Jurnaliştii care doresc să asiste la activitate vor fi aşteptaţi, începând cu ora 9.00, la sediul Centrului de Cercetare Ştiinţifică pentru Forţele Navale, situat în strada Ştefăniţă Vodă nr. 4, Constanţa.

Persoană de contact: cpt.cdor.ing. Valerică Roşca, telefon: 0726 172 124.

Comunicat 36 din 2016-10-17

Luni, 17 octombrie, la Palatul Cercului Militar Naţional din Bucureşti a avut loc festivitatea de deschidere a celei de-a 38-a sesiuni de lucru a grupului NATO pentru modelare și simulare din cadrul Organizației pentru știintă și tehnologie (STO) a NATO.
La aceasta activitate au participat reprezentanți din 10 organizații ale NATO, din 17 țări ale Alianței și din 7 țări partenere, inclusiv din Australia și Noua Zeelandă.
La deschiderea activității a participat locțiitorul șefului Departamentului pentru armamente, generalul-maior dr.ing. Cătălin-Adrian Moraru, care a subliniat rolul STO în cadrul organizației și faptul că trebuie să asigure cunoștințele și avantajul tehnologic pentru apărarea și securitatea NATO și a partenerilor sai. România s-a alăturat rețelei STO de oameni de știință și contribuie la programul de lucru cu personal din zona cercetării militare, din mediul academic si din zona industriei.
Armata Romaniei a adoptat Master Planul NATO privind modelare/simulare și consider domeniul foarte important pentru operațiile viitoare.
Lucrările grupului NATO pentru modelare si simulare din cadrul Organizatiei pentru știință și tehnologie (STO) a NATO se vor desfășura în prioada 17-19 octombrie.

Comunicat 35 din 2016-10-10

 • JW_PLG_SIG_CLICK_TO_ENLARGE Claudiu-Dimache-2.jpg

  Aspect de la eveniment

Vizualizaţi galeria online integrată la adresa :
http://dpa.ro/ce-facem/relatii-publice/comunicate?start=45#sigFreeId50070f6969

Studentul cap. Claudiu Dimache din cadrul Academiei Tehnice Militare, a participat
la Campionatul mondial de kempo, organizat la Tokyo, in perioada 5- 16 octombrie
2016.
Pe parcursul competiției studentul Academiei Tehnice Militare, a avut un
comportament foarte bun, clasandu-se pe locul 2 la această competiție, devenind
vice-campion mondial.
xxx
Claudiu Dimache s-a născut pe 18 mai 1996 şi practică kempo din anul 2002 și la varsta de 8 ani a participat pentru prima
data la o competitie. Este student anul II, la Facultatea de Mecatronică,
specializarea: Blindate, automobile si tractoare, din cadrul Academiei Tehnice
militare, este multiplu campion national, european si mondial la kempo.
Kempo este un sport din categoria artelor marţiale, din care face parte şi
taekwondo. În anul 2016 Academia Tehnică Militară a fost declarată vice-campioană
naţională universitară la taekwondo WTF, Claudiu Dimache obţinând locul III la
categoria seniori, 80 de kg.

Pagina 6 din 35

Evenimente

 • Autoevaluarea Statului Major al Forţelor Terestre pe anul 2017
  Statul Major al Forţelor Terestre a desfăşurat vin...
 • Autoevaluarea activității Statului Major al Forțelor Navale pe anul 2017
  Joi, 25 ianuarie, secretarul de stat pentru armame...
 • Autoevaluarea activității Statului Major al Forțelor Aeriene pe anul 2017
    Joi, 25 ianuarie, a.c., secretarul de stat...
Go to top