Departamentul pentru Armamente

Evenimente


 • JW_PLG_SIG_CLICK_TO_ENLARGE 20071001_1.JPG

  Cadeţii de la Saint-Cyr aflaţi în stagiu la Academia Tehnică Militară

Vizualizaţi galeria online integrată la adresa :
http://dpa.ro/ce-facem/relatii-publice/evenimente?start=40#sigFreeId345b9bc291

În ziua de 1 octombrie 2007, în Aula Magna a Academiei Tehnice Militare a avut loc festivitatea de deschidere a anului universitar 2007/2008. Festivitatea a fost onorată de participarea locţiitorului şefului Departamentului pentru Armamente, domnul gl.mr.dr.ing. Ion-Eftimie SANDU care a dat citire ordinului ministrului apărării nr. M157 din 16 august 2007 privind deschiderea anului de învăţământ militar 2007/2008, preşedintele Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, domnul deputat Costică CANACHEU şi alte personalităţi publice militare şi civile.
Academia Tehnică Militară, instituţie militară de învăţământ superior, funcţionează în cadrul Ministerului Apărării, în structura Departamenteului pentru Armamente. Înfiinţată acum 58 de ani, a avut o evoluţie susţinută de o mare şi renumită galerie de profesori, personalităţi ale vieţii ştiinţifice şi didactice naţionale, dintre care am aminti: Octav Onicescu, Grigore Moisil, Elie Carafoli, Titu Dumitrescu, Gheorghe Buzdugan, Tudor Tănăsescu, Edmond Nicolau, Sergiu Condrea, Nicolae Patraulea, Aurelian Stan, Gheorghe Sabac, Vasile Bianu, George Baranescu, Alexandru Stoenescu, Virgiliu Constantinescu, Mihai Niţă şi mulţi alţii, reprezintă astăzi o instituţie de tradiţie în domeniul ştiinţific şi tehnic şi al educaţiei militare, o şcoală cu un adevărat şi puternic spirit universitar. Cei peste 7000 de absolvenţi şi-au onorat cu competenţă posturile în care au fost numiţi, atât din structurile sistemului de apărare, ordine publică şi siguranţa naţională, din structuri guvernamentale, cât şi din mediul industrial privat, companii străine de renume şi în politică. Unicitatea instituţiei noastre este evidentă şi prin faptul că pregăteşte specialişti în domeniul tehnic pentru întregul sistem de apărare, ordine publică şi securitate naţională, iar din acest an universitar pregăteşte şi studenţi civili în regim cu taxă de studii. Valoarea şcolii este dată de calitatea dovedită a absolvenţilor, se remarcă faptul că mulţi dintre aceştia au promovat pe scară ierarhică până la nivelul cel mai înalt : miniştri, secretari de stat, generali, directori generali, profesori universitari.

 • JW_PLG_SIG_CLICK_TO_ENLARGE DSC01443.JPG

  Aspect de la eveniment

Vizualizaţi galeria online integrată la adresa :
http://dpa.ro/ce-facem/relatii-publice/evenimente?start=40#sigFreeIdd9ce2a3018

În prezenţa ministrului apărării, domnul Teodor MELEŞCANU, locţiitorului şefului Departamentului pentru Armamente domnul Gl.mr.dr.ing. Ion-Eftimie SANDU şi a altor personalităţi civile şi militare, vineri, 27 iulie 2007, la Academia Tehnică Militară, instituţie de învăţământ superior politehnic din subordinea Departamentului pentru Armamente, a avut loc festivitatea de absolvire a promoţiei de ofiţeri ingineri ,, INTEGRAREA EUROPEANĂ - 2007 ".
Promoţia de ofiţeri ingineri 2007 numără 110 absolvenţi, pregătiţi în 6 specializări pentru Ministerul Apărării (59), Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (11), Serviciul Român de Informaţii (6), Serviciul de Informaţii Externe (20) şi Ministerul Apărării din Republica Moldova (14).

ÎNTÂLNIRE DE LUCRU CU DELEGAŢIA EDA Miercuri, 29 Noiembrie 2006

În data de 27 noiembrie 2006, la sediul C.N. Romtehnica S.A., locţiitorul şefului Departamentului pentru armamente, domnul general de flotilă aeriană dr. ing. Ion-Eftimie Sandu, a participat la întâlnirea de lucru cu delegaţia condusă de directorul adjunct al Direcţiei Industrie şi Piaţă din cadrul Agenţiei Europene de Apărare (EDA), domnul Arturo Alfonso Meirino.
La discuţii au participat atât reprezentanţi din Ministerul Apărării cât şi din Ministerul Economiei şi Comerţului, precum şi din asociaţiile producătorilor din industria de apărare.
În cadrul programului de lucru au fost abordate probleme de interes privind intensificarea cooperării în cadrul EDA, măsurile prevăzute în Roadmap-ul de aderare a României la EDA, implementarea Codului de Conduită în domeniul regimului interguvernamental al pieţei europene a echipamentelor de apărare şi a măsurilor care însoţesc această iniţiativă (siguranţa aprovizionării, implicaţiile utilizării acordurilor de offset, buletinul electronic privind achiziţiile).

- click pentru descarcare prezentare
- click pentru descarcare prezentare
- click pentru descarcare prezentare
- click pentru descarcare prezentare

ZIUA ÎNZESTRĂRII ARMATEI Miercuri, 08 Noiembrie 2006

Începând din acest an, pentru a marca existenţa unei activităţi specializate, menite să realizeze înzestrarea tuturor categoriilor de forţe, Armata României sărbătoreşte, pe data de 8 noiembrie, Ziua Înzestrării Armatei.

Înzestrarea reprezintă o componentă de bază a procesului de reformă şi modernizare a Armatei României, urmărind să asigure atât modernizarea categoriilor de forţe, cât şi interoperabilitatea cu structurile NATO. În acest sens, Ministerul Apărării a iniţiat programe majore de achiziţii şi modernizare a tehnicii şi a echipamentelor din dotare, menite să asigure realizarea interoperabilităţii în domeniul tehnic. Aceste programe sunt caracterizate printr-o complexitate tehnică şi tehnologică ridicată, se derulează pe perioade de mai mulţi ani şi necesită alocarea ritmică a unor importante resurse financiare de la bugetul de stat. Managementul acestor programe prevăzute în Directiva de Planificare a Apărării, precum şi achiziţionarea de echipamente necesare implementăriiObiectivelor Forţei şi susţinerii forţelor participante la operaţiuni conduse de NATO sunt asigurate de Departamentul pentru Armamente, în calitate de autoritate de reglementare în domeniul achiziţiilor, autoritate tehnică în domeniul managementului programelor majore de achiziţii şi principală autoritate contractantă a Ministerului Apărării.

Înfiinţat în anul 1917, pe parcursul existenţei sale, Departamentul pentru Armamente şi-a schimbat de 12 ori denumirea şi forma de organizare până în anul 2001 (din "Ministerul materialelor de Război" în "Ministerul Armamentului" sau din "Direcţia Generală a Înzestrării" în "Departamentul pentru producţia de apărare şi înzestrarea armatei" etc.), adaptându-se încontinuu la necesităţile de înzestrare ale Armatei României, generate de procesul de reorganizare şi restructurare parcurs de aceasta.

Ca urmare a acestui proces, structura organizatorică a serviciului de înzestrare al armatei a cunoscut o dinamică diversă, atingând dimensiunea maximă în perioada 1938-1944, când, pe lângă structura militară de conducere şi gestionare a înzestrării, a cuprins şi fabrici şi uzine specializate, destinate exclusiv susţinerii producţiei de război. De-a lungul timpului, la comanda structurii de înzestrare au fost numiţi generali, amirali sau politicieni de renume, dintre care trebuie amintiţi Vintilă I.C. Brătianu, între 1917-1918 şi Gheorghe Tătărescu, în perioada 1934-1937.
Domeniul armamente implică evaluarea nevoilor de înzestrare, marketing, activităţi legate de proiectare, cercetare, dezvoltare, testare, producţie, standardizare, asigurarea calităţii, finanţare, procurare, managementul contractelor încheiate, sprijin logistic iniţial şi alte activităţi, servicii, proceduri şi resurse stabilite ca fiind necesare pentru îndeplinirea obiectivelor Ministerului Apărării, având la bază ciclul de viaţă al materialului militar.

Prin conceptul " armamente " se înţelege ansamblul activităţilor legate de achiziţiile efectuate pentru realizarea sarcinilor în sfera echipamentelor majore şi materialelor militare (exceptând mentenanţa, reparaţiile şi procurarea pieselor de schimb pentru acestea), precum şi alte activităţi militare sprijinite de procesul de cercetare-dezvoltare în domeniul tehnicii şi tehnologiilor militare.

În prezent, Departamentul pentru Armamente este o structură modernă, aflată în plin proces de adaptare la noile necesităţi ale Armatei României, generate de procesul de reorganizare şi restructurare pe care îl parcurge aceasta în integrarea sa în structurile NATO, având responsabilităţi clare şi precise pe linia dezvoltării de tehnică şi înzestrării Armatei. Pentru realizarea misiunii sale, departamentul urmăreşte, totodată, întărirea relaţiilor bilaterale pe domenii tehnico-militare cu ţări membre NATO, partenere, precum şi cu alte state, contribuind astfel la întărirea cooperării internaţionale în domeniul armamentelor.

Pentru realizarea modernizării tehnicii militare şi echipamentelor în concordanţă cu principiile stabilite în documentele de planificare a apărării este necesară o abordare sistemică, structurată şi unitară a managementului activităţilor privind înzestrarea. În acest scop, în 1998, Departamentul pentru Armamente a implementat Sistemul integrat de management al achiziţiilor pentru apărare - SIMAPA, proiectat şi elaborat pe baza sistemelor şi structurilor similare utilizate de NATO (Phased Armaments Programing System PAPS) şi ţările membre NATO. SIMAPA, dezvoltat în perioada 1999-2000, având ca principiu derularea achiziţiilor pentru apărare într-un sistem integrat, modern, adaptabil la schimbările de politică şi doctrină, folosind managementul achiziţiilor prin programe, pe categorii de achiziţii, fiind exclusă posibilitatea ca o singură persoană să deţină controlul asupra procesului. Acest sistem are la bază decizia şi conducerea colectivă, în cadrul a trei consilii, asigurând emiterea şi validarea nevoilor şi cerinţelor (prin Consiliul de Supraveghere a Cerinţelor), stabilirea priorităţilor, planificarea şi alocarea resurselor (prin Consiliul de Planificare a Apărării) şi managementul programelor majore de achiziţii (prin Consiliul de Achiziţii).

Încă din anul 1998 se lucrează cu directori de program, pe bază de proiecte şi programe, există echipe integrate de program şi o proiecţie multianuală a finanţării acestor programe. Practicile şi procedurile de achiziţie sunt implementate în concordanţă cu cerinţele NATO, utilizând lecţiile învăţate cu ocazia participării la şedinţele grupurilor de lucru din cadrul Conferinţei Directorilor Naţionali pentru Armamente (CNAD), unde secretarul de stat şi şef al departamentului pentru Armamente reprezintă România, în calitate de Director Naţional pentru Armamente.

În acest sens, cadrul legal aplicabil achiziţiilor pentru apărare a suferit, în ultima perioadă, un intens proces de armonizare cu acquis-ul comunitar, pentru armonizarea acestuia cu practicile şi metodele existente în ţările membre NATO şi UE. Această activitate prioritară a departamentului a presupus revizuirea reglementărilor şi procedurilor interne ce asigură derularea procesului de achiziţii.

În prezent, cadrul legal care reglementează procesul de achiziţii cuprinde hotărâri şi ordonanţe ale Guvernului, regulamente, instrucţiuni şi proceduri care se referă la achiziţia de produse cu destinaţie militară şi civilă, sistemul achiziţiilor electronice, competenţele de achiziţii şi procedurile de achiziţii.

Principalele acte normative utilizate în managementul achiziţiilor sunt:

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. Conform prevederilor acesteia, autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura utilizarea eficientă a fondurilor în procesul de atribuire a contractelor de achiziţii pentru apărare, de a promova concurenţa între operatorii economici, precum şi de a garanta nediscriminarea, recunoaşterea reciprocă şi tratamentul egal al operatorilor economici care participă la atribuirea contractului.

- Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006.

- Instrucţiunile seria I.1000, care reglementează managementul emiterii cerinţelor, managementul achiziţiilor, interacţiunea sistemelor integrate de achiziţii pentru apărare şi managementul în domeniul cercetării-dezvoltării.

- Legea nr. 354/2003 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru asigurarea transparenţei şi liberului acces la informaţii al potenţialilor furnizori ai Ministerului Apărării pe site-ul acestuia se publică Buletinul Contractelor de Achiziţii ale Ministerului Apărării, iar pentru buna desfăşurare a activităţii de atribuire şi urmărire a contractelor se urmăreşte aplicarea cu rigurozitate a Codului Etic pentru personalul din Ministerul Apărării cu atribuţii în domeniul achiziţiilor publice.

În scopul prezentării, în mod concret, a rezultatelor a numeroşi ani de muncă ai structurilor responsabile cu înzestrarea armatei şi, totodată, pentru evidenţierea potenţialului tehnologic atins de institutele de cercetare şi operatorii economici din industria naţională de apărare, precum şi a modului de valorificare a acestuia în cadrul realizării programelor majore de achiziţie, din iniţiativa Departamentului pentru Armamente s-au desfăşurat, începând din 1999 până în prezent, 4 ediţii ale Expoziţiei de tehnică şi tehnologii pentru apărare - EXPOMIL şi, în paralel cu aceasta, s-au desfăşurat lucrările Seminarului internaţional ICOMIL, reunind specialişti din domeniul apărării şi din alte domenii conexe.

Folosim acest prilej pentru a adresa tuturor celor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul înzestrării în mod direct sau indirect, felicitări şi urări de succes în misiunea de a realiza o armată modernă, înzestrată cu mijloace de luptă şi echipamente la nivelul statutului său de ţară membră NATO!

La mulţi ani!

 • JW_PLG_SIG_CLICK_TO_ENLARGE paris200511.jpg

  Ioan Ion, secretar de stat şi şef al Departamentului pentru Armamente din Ministerul Apărării Naţionale, şi Alain Costes, director adjunct în DGA, cu ocazia semnării Planului de cooperare româno-franceză în domeniul armamentelor pentru anul 2006 în cadrul istoric oferit de Dôme des Invalides.[ Paris, noiembrie 2005]

Vizualizaţi galeria online integrată la adresa :
http://dpa.ro/ce-facem/relatii-publice/evenimente?start=40#sigFreeIdad8d05fde4

În perioada 07-10 noiembrie 2005 s-au desfăşurat la Paris, la sediul Delegaţiei Generale pentru Armamente (DGA) din cadrul Ministerului Francez al Apărării, lucrările sesiunii a XII-a a Comitetului Tehnic româno-francez, pe probleme de armamente.
La lucrările acestei sesiuni a participat o delegaţie militară română, condusă de secretarul de stat şi şef al Departamentului pentru Armamente, domnul ing. Ioan Ion. Preşedintele părţii franceze prezente la discuţii a fost domnul Alain Costes, director adjunct în cadrul DGA.
Delegaţia română, compusă din specialişti militari în domeniul tehnic, a fost însoţită de lt.col. Daniel Mercey, adjunctul ataşatului apărării francez în România.
Agenda de lucru a reuniunii a cuprins analiza stadiului cooperării româno-franceze în domeniul tehnicii şi tehnologiilor militare, precum şi identificarea unor noi posibilităţi de dezvoltare a acesteia în viitor. În cadrul discuţiilor au fost abordate probleme legate de înzestrare şi, cu această ocazie, s-a efectuat un bilanţ al activităţilor de cooperare tehnico-militară desfăşurate între România şi Franţa în ultimii ani. Printr-un concurs de împrejurări favorabil, Protocolul sesiunii a XII-a a Comitetului tehnic mixt româno-francez, care include, în anexă, Planul de cooperare româno-franceză în domeniul armamentelor pentru anul 2006, a fost semnat în cadrul istoric solemn oferit de incinta din Dôme des Invalides.
În aceeaşi perioadă, delegaţia română a vizitat capacităţile de producţie ale unor companii care realizează sisteme complexe de armament şi tehnică militară de ultimă generaţie. Aceste sisteme, fabricate la standarde NATO, integrează tehnologii de vârf, fiind destinate înzestrării mai multor state membre ale Alianţei.

Pagina 9 din 10

Evenimente

 • FESTIVITATEA DEPUNERII JURĂMÂNTULUI MILITAR
  Locțiitorul șefului Departamentului pentru armamen...
 • LANSARE COMPETIȚIE PATRIOT FEST
  Secretarul de stat pentru armamente, Gabriel-Benia...
 • Ceremonia deschiderii anului universitar de la Academia Tehnică Militară
  Ministrul apărării naționale la ceremonia deschide...
Go to top