Departamentul pentru Armamente

Promovari personal civil

 Nr crt Functia/postul, structura,categ. de personal, nivelul functiei/postului, nivelul studiilor Nr. functii/ posturi  Data afișării Termen afișare  Termen depunere dosare  Data primei probe a concursului   Detalii
1 Consilier, grad profesional superior celui detinut, în Biroul Salarizare din Secția Financiar Contabilă 1 2017-09-29 2017-11-16
ora: 16:00
2017-10-18
ora: 16:00
2017-10-30
ora: 10:00
2 Programator gradul II, în Secția informatică și prelucrarea automată a datelor 1 2017-09-01 2017-10-03
ora: 9:00
2017-09-11
ora: 16:00
2017-09-19
ora: 10:00
Go to top