Departamentul pentru Armamente
  • Asigurarea aplicării regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse speciale, potrivit domeniului de competenţă al Ministerului Apărării Naţionale;
  • Asigurarea implementării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 150/2003 al Consiliului din 21 ianuarie 2003 privind suspendarea drepturilor vamale la anumite armamente şi echipamente militare potrivit domeniului de competenţă al Ministerului Apărării Naţionale;
  • Asigurarea coordonării punerii în aplicare a sancţiunilor internaţionale obligatorii pentru România, în domeniul de competenţă al Ministerului Apărării Naţionale;
  • Acordarea exceptărilor pentru cantităţi specificate din anumite substanţe, ca atare, în preparat sau în articol, importate sau produse, de la aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH), atunci când este necesar în interesul apărării.

Presa despre noi

  • CONSILIUL CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE PENTRU TEHNICĂ ȘI TEHNOLOGII MILITARE
  • CERCETARE-DEZVOLTARE DOAR PENTRU PROIECTE CONCRETE
  • PERFORMANȚA TREBUIE CULTIVATĂ!
Go to top