Departamentul pentru Armamente
  • Executarea activităţilor de supravegherea calităţii/asigurare guvernamentală a calităţii (GQA) la sediul furnizorilor de echipamente şi tehnică militară din România, pe perioada derulării contractelor de achiziţie publică atât pentru achizitorii interni din cadrul M.Ap.N. cât şi pentru achizitorii externi – organisme NATO sau armate din ţări membre/nemembre NATO;
  • Participarea cu experţi la activităţi de analize şi audituri tehnice, proceduri de achiziţie publică, testare/ evaluare, certificarea după cerinţele NATO din seria AQAP 2000 a sistemelor de management al calităţii la furnizorii produselor şi serviciilor destinate apărării;
  • Participarea la activităţi  de recepţie – punere în funcţiune de produse militare complexe;
  • Monitorizarea rezolvării reclamaţiilor în termen de garanţie la sediul operatorilor economici.

Presa despre noi

  • CONSILIUL CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE PENTRU TEHNICĂ ȘI TEHNOLOGII MILITARE
  • CERCETARE-DEZVOLTARE DOAR PENTRU PROIECTE CONCRETE
  • PERFORMANȚA TREBUIE CULTIVATĂ!
Go to top