Departamentul pentru Armamente
 • Coordonează politicile de achiziţii în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, în calitate de autoritate de reglementare în domeniu;
 • Gestionează relaţiile cu industria naţională de apărare;
 • Asigură managementul programelor de achiziţii pentru sisteme de armamente şi echipamente majore şi al contractelor aferente, precum şi al activităţilor de cercetare-dezvoltare;
 • Planifică şi desfăşoară activitatea de cooperare internaţională în domeniul armamentelor,
 • Realizează supravegherea calităţii la furnizorii de echipamente şi tehnică militară;
 • Coordonează activitatea de formare, specializare şi perfecţionare a ofiţerilor de logistică în domeniul tehnico-ingineresc şi a altor specialişti necesari armatei;
 • Coordonează activitatea de metrologie şi standardizare tehnică;
 • Asigură controlul specific al domeniului de competenţă pentru importurile şi exporturile de produse speciale;
 • Realizează evaluarea şi certificarea furnizorilor de sisteme şi echipamente pentru apărare.

Presa despre noi

 • CONSILIUL CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE PENTRU TEHNICĂ ȘI TEHNOLOGII MILITARE
 • CERCETARE-DEZVOLTARE DOAR PENTRU PROIECTE CONCRETE
 • PERFORMANȚA TREBUIE CULTIVATĂ!
Go to top