Departamentul pentru Armamente
 • Atribuirea de responsabilităţi cheie privind deciziile majore în ceea ce priveşte stabilirea cerinţelor, alocarea fondurilor şi conducerea programelor;
 • Respectarea principiului că nu există program de achiziţie fără existenţa unei cerinţe aprobate, fără asigurarea integrală a resurselor şi fără o strategie de achiziţie de care să raspundă un director de program;
 • Conducerea programelor pe echipe de lucru ai căror membri să aibă responsabilităţi clare;
 • Realizarea consensului între autoritatea tehnică, autoritatea contractantă şi autoritatea financiară în procesul de achiziţii;
 • Realizarea coerenţei între resursele alocate şi necesarul real pentru derularea programelor de achiziţii în domeniul apărării;
 • Analizarea mai multor variante fezabile înainte de începerea unui program de achiziţii;
 • Structura pe faze distincte a procesului, trecerea de la o fază la cealaltă constituind puncte de decizie;
 • Reducerea costurilor şi a riscului, care să fie analizate la fiecare punct de decizie;
 • Contractul de achiziţie să aibă în vedere o negociere corectă şi o împărţire echitabilă a riscului între MAp şi producător şi să asigure realizarea unui pachet de offset în beneficiul industriei naţionale;
 • Atribuirea în execuţie a programelor pe baza de competiţie;
 • Costurile, graficul de realizare, parametrii de performanţă vor fi stabiliţi la începutul programului de achiziţie, apoi vor fi evaluaţi şi ajustaţi pe tot parcursul derulării programului.

Presa despre noi

 • CONSILIUL CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE PENTRU TEHNICĂ ȘI TEHNOLOGII MILITARE
 • CERCETARE-DEZVOLTARE DOAR PENTRU PROIECTE CONCRETE
 • PERFORMANȚA TREBUIE CULTIVATĂ!
Go to top