Departamentul pentru Armamente
  • Autoritatea tehnică a Departamentului pentru armamente
  • Managementul programelor de înzestrare ale Ministerului Apărării Naţionale;
  • Coordonarea activităţii de cercetare-dezvoltare în Ministerului Apărării Naţionale;
  • Coordonarea din punct de vedere metodologic a activităţilor de testare şi evaluare de dezvoltare, analize şi audituri tehnice, în vederea omologării;
  • Coordonarea procesului de elaborare a specificaţiilor tehnice pentru procedurile de achiziţii;
  • Coordonareai activităţilor în domeniul proprietăţii intelectuale şi al documentaţiilor tehnice la nivelul Ministerului Apărării Naţionale;
  • Reprezentarea naţională la NATO  şi UE pentru domeniul ştiinţă şi tehnologie
  • Coordonarea activităţilor referitoare la acceptarea Acordurilor de standardizare NATO (STANAGs), Recomandărilor de standardizare NATO (STANRECs) şi a publicaţiilor NATO aferente domeniului achiziţiilor pentru apărare;
  • Coordonarea Agenţiei militare de standardizare (AMS);
Go to top