Departamentul pentru Armamente
  • Coordonează politicile de achiziţii în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, în calitate de autoritate de reglementare în domeniu;
  • Gestionează relaţiile cu industria naţională de apărare;
  • Asigură managementul programelor de achiziţii pentru sisteme de armamente şi echipamente majore şi al contractelor aferente, precum şi al activităţilor de cercetare-dezvoltare;
  • Planifică şi desfăşoară activitatea de cooperare internaţională în domeniul armamentelor,
  • Realizează supravegherea calităţii la furnizorii de echipamente şi tehnică militară;
  • Coordonează activitatea de formare, specializare şi perfecţionare a ofiţerilor de logistică în domeniul tehnico-ingineresc şi a altor specialişti necesari armatei;
  • Coordonează activitatea de metrologie şi standardizare tehnică;
  • Asigură controlul specific al domeniului de competenţă pentru importurile şi exporturile de produse speciale;
  • Realizează evaluarea şi certificarea furnizorilor de sisteme şi echipamente pentru apărare.
Go to top