Departamentul pentru Armamente

Coordonare activităţilor de testare şi evaluare de dezvoltare

Baza legală pentru desfăşurarea activităţii de cercetare-dezvoltare

NATO Science and Technology Organisation

Go to top